DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nghệ thông tin

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THANH AN NGUYỄN THANH AN Giới tính: Nam Tuổi: 22 Tốt nghiệp Cao đẳng

23/02/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 4.000.000 VNĐ
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHÙNG THỊ YẾN PHÙNG THỊ YẾN Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

19/01/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: 1 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN LÂM THỊ THÙY DƯƠNG TRẦN LÂM THỊ THÙY DƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Tốt nghiệp Trung cấp

12/12/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 3.500.000 VNĐ
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NGUYỄN THỊ PHƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Trung cấp

17/10/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3.000.000 VNĐ trở lên
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN TƯ THIÊN NGUYỄN TƯ THIÊN Giới tính: Nam Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

26/09/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 4.500.000 VNĐ
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI ĐAN KA BÙI ĐAN KA Giới tính: Nam Tuổi: 24 Tốt nghiệp Trung cấp

20/09/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: THỎA THUẬN
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THANH TÙNG NGUYỄN THỊ THANH TÙNG Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Tốt nghiệp Cao đẳng

15/09/2017

Khu vực làm:
- Huyện Ea Kar
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI QUANG HIỂN BÙI QUANG HIỂN Giới tính: Nam Tuổi: 22 Tốt nghiệp Cao đẳng

12/09/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Thị Xã Buôn Hồ
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: THỎA THUẬN
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN QUỐC HUY TRẦN QUỐC HUY Giới tính: Nam Tuổi: 23 Tốt nghiệp Trung cấp

06/09/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN VĂN CHIẾN TRẦN VĂN CHIẾN Giới tính: Nam Tuổi: 34 Trung cấp nghề

06/09/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.500.000
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CAO THỊ THANH HUÊ CAO THỊ THANH HUÊ Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

21/07/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN ANH VIỆT TRẦN ANH VIỆT Giới tính: Nam Tuổi: 22 Tốt nghiệp Cao đẳng

19/07/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y PHI NIÊ Y PHI NIÊ Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Trung cấp

06/07/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000-4500000 VNĐ
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HUỲNH TUYẾT HƯƠNG HUỲNH TUYẾT HƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

12/05/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5000000 VND
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ TUYỀN TRẦN THỊ TUYỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

05/05/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI NGUYỄN TUẤN KIỆT BÙI NGUYỄN TUẤN KIỆT Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

04/05/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H LOAN AYUN H LOAN AYUN Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

24/03/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000-7000000 VND
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOÀNG THÁI THANH HOÀNG THÁI THANH Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

16/03/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 3-5 TR VND
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MAI VĂN BÌNH MAI VĂN BÌNH Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

03/03/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6000000 VND
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: 1 năm 3 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H TRÂN ADRONG H TRÂN ADRONG Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Cao đẳng

02/03/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Huỳnh Phi Long Huỳnh Phi Long Giới tính: Nam Tuổi: 30 12/12

02/03/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đinh Quang Dũng Đinh Quang Dũng Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

01/03/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN NHÂN HÒA NGUYỄN VĂN NHÂN HÒA Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Trung cấp

15/02/2017

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Viết Hùng Nguyễn Viết Hùng Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

15/02/2017

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THÁI SƠN TRẦN THÁI SƠN Giới tính: Nam Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

08/02/2017

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Hoàng Long Sơn Lê Hoàng Long Sơn Giới tính: Nam Tuổi: 29 Cao đẳng nghề

03/02/2017

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Trưởng phòng Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN ĐĂNG KHOA NGUYỄN ĐĂNG KHOA Giới tính: Nam Tuổi: 24 Tốt nghiệp Trung cấp

14/12/2016

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG THỊ XUÂN HƯƠNG ĐẶNG THỊ XUÂN HƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Trung cấp

15/11/2016

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ LIÊN NGUYỄN THỊ LIÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 19 12/12

15/11/2016

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000 VND
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHU HỒNG SƠN CHU HỒNG SƠN Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

08/11/2016

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH