DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nghệ thông tin

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRỊNH THẾ CHIẾN TRỊNH THẾ CHIẾN Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Trung cấp

13/10/2021

Khu vực làm:
- Huyện Krông Pắc
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỒ MINH TÀI HỒ MINH TÀI Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

11/10/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HUỲNH THIẾU DŨNG HUỲNH THIẾU DŨNG Giới tính: Nam Tuổi: 52 Tốt nghiệp Đại học

27/09/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 10.000.000
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: 20 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI ĐÌNH HOAN BÙI ĐÌNH HOAN Giới tính: Nam Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

24/09/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐỖ VĂN ĐẠI ĐỖ VĂN ĐẠI Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

22/09/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ XUÂN DUY LÊ XUÂN DUY Giới tính: Nam Tuổi: 34 Tốt nghiệp Đại học

01/09/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG HOÀNG LONG ĐẶNG HOÀNG LONG Giới tính: Nam Tuổi: 30 Kỹ thuật viên

31/08/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KIM NGỌC THIỆN KIM NGỌC THIỆN Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

02/08/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐỒNG THÁI SƠN ĐỒNG THÁI SƠN Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

02/08/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: 2 năm 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐINH THỊ HẠNH LÊ ĐINH THỊ HẠNH LÊ Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Cao đẳng

12/07/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4500000
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: 5 năm 5 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỂN VĂN JKỐP NGUYỂN VĂN JKỐP Giới tính: Nam Tuổi: 24 Trung cấp nghề

05/07/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Ea Kar
Vị trí ứng tuyển: Lao động phổ thông Lương: 4000000-6000000
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: 2 năm 7 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ CHÍ CANG LÊ CHÍ CANG Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

18/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ KIM DUNG LÊ THỊ KIM DUNG Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Cao đẳng nghề

24/05/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bùi Văn Quỳnh Bùi Văn Quỳnh Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

21/05/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOÀNG ĐỨC TRỊNH HOÀNG ĐỨC TRỊNH Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Cao đẳng

17/05/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 8000000
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOÀNG ĐÌNH KHÁNH HOÀNG ĐÌNH KHÁNH Giới tính: Nam Tuổi: 36 Tốt nghiệp Cao đẳng

12/05/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN KHẮC SỬU NGUYỄN KHẮC SỬU Giới tính: Nam Tuổi: 24 Tốt nghiệp Trung cấp

12/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÝ VƯƠNG LONG LÝ VƯƠNG LONG Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

06/05/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 5500000
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: 6 năm 3 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN MẠNH CƯỜNG TRẦN MẠNH CƯỜNG Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

06/05/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6-8000000
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MAI XUÂN TRUNG MAI XUÂN TRUNG Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

27/04/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁP VĂN NHÂN GIÁP VĂN NHÂN Giới tính: Nam Tuổi: 18 Tốt nghiệp Đại học

27/03/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯƠNG HÙNG CƯỜNG TRƯƠNG HÙNG CƯỜNG Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

04/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN HỮU DỰ NGUYỄN HỮU DỰ Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

01/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG THỊ THANH NHÀN ĐẶNG THỊ THANH NHÀN Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

01/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ HƯƠNG PHẠM THỊ HƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 40 Tốt nghiệp Cao đẳng

15/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ MINH TRANG PHẠM THỊ MINH TRANG Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

23/11/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN PHAN VŨ SƠN TRẦN PHAN VŨ SƠN Giới tính: Nam Tuổi: 22 Tốt nghiệp Cao đẳng

26/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4500000
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐỖ HỮU TRUNG ĐỖ HỮU TRUNG Giới tính: Nam Tuổi: 22 Tốt nghiệp Cao đẳng

26/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: 2 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN TIẾN MẠNH NGUYỄN TIẾN MẠNH Giới tính: Nam Tuổi: 22 Tốt nghiệp Cao đẳng

26/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4500000
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y PHEP MLÔ Y PHEP MLÔ Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

29/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH