DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nghệ thông tin

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN PHAN VŨ SƠN TRẦN PHAN VŨ SƠN Giới tính: Nam Tuổi: 21 Tốt nghiệp Cao đẳng

26/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4500000
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐỖ HỮU TRUNG ĐỖ HỮU TRUNG Giới tính: Nam Tuổi: 21 Tốt nghiệp Cao đẳng

26/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: 2 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN TIẾN MẠNH NGUYỄN TIẾN MẠNH Giới tính: Nam Tuổi: 21 Tốt nghiệp Cao đẳng

26/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4500000
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y PHEP MLÔ Y PHEP MLÔ Giới tính: Nam Tuổi: 24 Tốt nghiệp Cao đẳng

29/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ UÔNG THÀNH HƯNG UÔNG THÀNH HƯNG Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

15/09/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 7.000.000
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NÔNG THỊ EM BẾN NÔNG THỊ EM BẾN Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Tốt nghiệp Cao đẳng

15/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐOÀN VĂN VƯƠNG ĐOÀN VĂN VƯƠNG Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

26/08/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM LĨNH PHẠM LĨNH Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

18/08/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI ĐÌNH CÔNG BÙI ĐÌNH CÔNG Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Cao đẳng

16/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐỖ KHÔI NGUYÊN ĐỖ KHÔI NGUYÊN Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

03/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN ĐẠI NGUYỄN VĂN ĐẠI Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

03/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ THU THẢO LÊ THỊ THU THẢO Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

01/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: 3 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỦY HÀ LINH GIANG TRẦN THỦY HÀ LINH GIANG Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Cao đẳng

19/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THÀNH NGUYÊN NGUYỄN THÀNH NGUYÊN Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Trung cấp

17/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ KHẮC HOÀNG VŨ KHẮC HOÀNG Giới tính: Nam Tuổi: 38 Tốt nghiệp Cao đẳng

16/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: 9 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y PHEP MLÔ Y PHEP MLÔ Giới tính: Nam Tuổi: 24 Tốt nghiệp Cao đẳng

15/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LẠI ĐÌNH THIỆN LẠI ĐÌNH THIỆN Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

03/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN ĐẮC THANH VIỆT NGUYỄN ĐẮC THANH VIỆT Giới tính: Nam Tuổi: 34 Tốt nghiệp Cao đẳng

26/05/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Tổ trưởng/Trưởng nhóm/Giám sát Lương: 8.000.000 - 10.000.000
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THANH HOÀNG LÊ THANH HOÀNG Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Cao đẳng

25/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN ANH KHÁNH NGUYỄN ANH KHÁNH Giới tính: Nữ Tuổi: 38 Tốt nghiệp Đại học

18/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H NƠM BKRÔNG H NƠM BKRÔNG Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Tốt nghiệp Cao đẳng

12/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: 7 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ THU NGA PHẠM THỊ THU NGA Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Trung cấp

08/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ THỊ MINH THANH VÕ THỊ MINH THANH Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

06/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: 8 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN YẾN ANH NGUYỄN YẾN ANH Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

04/05/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI THÚY HOÀNG OANH BÙI THÚY HOÀNG OANH Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

28/04/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: từ 7000000
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: 8 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN BÌNH NGUYỄN VĂN BÌNH Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

27/04/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6000000
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM NHƯ THÔNG PHẠM NHƯ THÔNG Giới tính: Nam Tuổi: 24 Trung cấp nghề

16/04/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ HẢI NGUYỄN THỊ HẢI Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Trung cấp

16/04/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỒ THỊ THƯƠNG HỒ THỊ THƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

13/04/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: 8 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI NGỌC HƯNG BÙI NGỌC HƯNG Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

06/04/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: 2 năm

DANH MỤC NGÀNH