DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nghệ thông tin

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ THANH THẢO LÊ THỊ THANH THẢO Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Cao đẳng

06/12/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 4000000 - 5000000
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐINH THỊ DƯ ĐINH THỊ DƯ Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

16/11/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Thị Xã Buôn Hồ
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 8.000.000
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN THƯƠNG NGUYỄN VĂN THƯƠNG Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

21/10/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H NỞ BKRÔNG H NỞ BKRÔNG Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

02/10/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ TRẦN TRUNG DŨNG LÊ TRẦN TRUNG DŨNG Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

28/09/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Tổ trưởng/Trưởng nhóm/Giám sát Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: 5 năm 5 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN MIÊN TƯỜNG NGUYỄN MIÊN TƯỜNG Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Trung cấp

27/09/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: 6 năm 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THANH NHẠC NGUYỄN THANH NHẠC Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

17/09/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LƯU THỊ THƯƠNG LƯU THỊ THƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

11/09/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: >=5000000
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐÕ VĂN VƯỢNG ĐÕ VĂN VƯỢNG Giới tính: Nam Tuổi: 21 Tốt nghiệp Cao đẳng

10/09/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5 000 000
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ TUYỀN TRẦN THỊ TUYỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

31/08/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ TRỊNH THIÊN THẠCH LÊ TRỊNH THIÊN THẠCH Giới tính: Nam Tuổi: 22 Tốt nghiệp Đại học

30/08/2018

Khu vực làm:
- Thị Xã Buôn Hồ
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ THỊ DIỄM PHÚC VŨ THỊ DIỄM PHÚC Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

27/08/2018

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y PHƯỚC M LÔ Y PHƯỚC M LÔ Giới tính: Nam Tuổi: 23 Tốt nghiệp Trung cấp

26/08/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Krông Buk
- Thị Xã Buôn Hồ
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN TUẤN ANH NGUYỄN TUẤN ANH Giới tính: Nam Tuổi: 27 Cao đẳng nghề

11/08/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN HOÀI ANH DUY PHƯƠNG NGUYỄN HOÀI ANH DUY PHƯƠNG Giới tính: Nam Tuổi: 35 Tốt nghiệp Trung cấp

23/07/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: 8 năm 4 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAM TUONG VINH PHAM TUONG VINH Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

23/07/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Phó Trưởng phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN LÂM THỊ THÙY DƯƠNG TRẦN LÂM THỊ THÙY DƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Tốt nghiệp Cao đẳng

11/07/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỒ MINH HIẾU HỒ MINH HIẾU Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Trung cấp

10/07/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y PHIN NIÊ Y PHIN NIÊ Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Cao đẳng

25/06/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THÁI HẢI NGUYỄN THÁI HẢI Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

21/06/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

21/06/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN ĐẮC DANH PHAN ĐẮC DANH Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

18/06/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6.000.000
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ THÚY HÀ TRẦN THỊ THÚY HÀ Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Cao đẳng

12/06/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: 4000000
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

04/06/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Cư Kuin
Vị trí ứng tuyển: Trợ lý Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ PHƯỢNG LÊ THỊ PHƯỢNG Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

23/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận.>3.000.000
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM SƠN PHẠM SƠN Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Trung cấp

16/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5000000VNĐ
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRỊNH PHI ÂU TRỊNH PHI ÂU Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

16/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ KIM TUYẾN NGUYỄN THỊ KIM TUYẾN Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Cao đẳng

07/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÂM NGỌC SƠN LÂM NGỌC SƠN Giới tính: Nam Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

20/04/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6.000.000
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ XA TIẾN NGỌC XA TIẾN NGỌC Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

20/04/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6.000.000
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: 1 năm

DANH MỤC NGÀNH