DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lao động tiền lương

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THỦY NGUYỄN THỊ THỦY Giới tính: Nữ Tuổi: 38 12/12

02/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Lao động tiền lương Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRIỆU THỊ YÊN TRIỆU THỊ YÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 32 12/12

02/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Lao động tiền lương Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VIẾT LỤC NGUYỄN VIẾT LỤC Giới tính: Nam Tuổi: 43 09/12

22/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Lao động tiền lương Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ LAN NGUYỄN THỊ LAN Giới tính: Nữ Tuổi: 33 12/12

11/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Lao động tiền lương Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH