DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lao động tiền lương

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THỦY NGUYỄN THỊ THỦY Giới tính: Nữ Tuổi: 37 12/12

02/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Lao động tiền lương Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRIỆU THỊ YÊN TRIỆU THỊ YÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 31 12/12

02/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Lao động tiền lương Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VIẾT LỤC NGUYỄN VIẾT LỤC Giới tính: Nam Tuổi: 42 09/12

22/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Lao động tiền lương Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ LAN NGUYỄN THỊ LAN Giới tính: Nữ Tuổi: 32 12/12

11/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Lao động tiền lương Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ MINH THƯƠNG VÕ MINH THƯƠNG Giới tính: Nam Tuổi: 34 09/12

27/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Lao động tiền lương Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN TẤN NGUYỄN VĂN TẤN Giới tính: Nữ Tuổi: 33 12/12

09/10/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Lao động tiền lương Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CẢI HOÀNG LINH CẢI HOÀNG LINH Giới tính: Nam Tuổi: 24 12/12

13/05/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động tiền lương Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH