DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lịch sử

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ NGA NGUYỄN THỊ NGA Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

02/07/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Lịch sử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐINH THỊ HUỆ ĐINH THỊ HUỆ Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

16/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 4500000
Ngành: Lịch sử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯƠNG THỊ DIỆU HOÀI TRƯƠNG THỊ DIỆU HOÀI Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

11/12/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 3.500.000 VNĐ
Ngành: Lịch sử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ XUÂN NGUYỄN THỊ XUÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 39 Tốt nghiệp Đại học

25/09/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000 VNĐ
Ngành: Lịch sử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIANG THỊ LIÊN GIANG THỊ LIÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

28/06/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000-5000000 VNĐ
Ngành: Lịch sử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NÔNG THỊ HẬU NÔNG THỊ HẬU Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

28/06/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000-5000000 VNĐ
Ngành: Lịch sử Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH