DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo dục/Đào tạo

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y CHÔM KPƠR Y CHÔM KPƠR Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

13/06/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H PIK ADRƠNG H PIK ADRƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Trung cấp

12/06/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3.000.000
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM VŨ LONG PHẠM VŨ LONG Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

31/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VƯƠNG THỊ MẬN VƯƠNG THỊ MẬN Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

16/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ HOA PHƯỢNG NGUYỄN THỊ HOA PHƯỢNG Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

08/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN VĂN TRỌNG PHAN VĂN TRỌNG Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

07/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 6000000
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ THỊ TUYẾT NHUNG VÕ THỊ TUYẾT NHUNG Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Cao đẳng

07/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5.000.000
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: 7 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NAY NGHIẾT NAY NGHIẾT Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Trung cấp

03/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VƯƠNG VĂN OANH VƯƠNG VĂN OANH Giới tính: Nam Tuổi: 1819 Tốt nghiệp Đại học

20/04/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6.000.000
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ TRÀ NGUYỄN THỊ TRÀ Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Cao đẳng

16/04/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3.500.000
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VĨNH THỊ QUỲNH NHƯ VĨNH THỊ QUỲNH NHƯ Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

11/04/2018

Khu vực làm:
- Thị Xã Buôn Hồ
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: 5 năm 3 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H GRAIH AYUN H GRAIH AYUN Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Trung cấp

06/04/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3.500.000
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H YẾN NỠM H YẾN NỠM Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

21/03/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MA THỊ PHƯƠNG MA THỊ PHƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

19/03/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOÀNG THỊ NGỌC MAI HOÀNG THỊ NGỌC MAI Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Trung cấp

13/03/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HÀ THỊ KIM CHI HÀ THỊ KIM CHI Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

12/03/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: 3 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THANH HOA NGUYỄN THỊ THANH HOA Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

07/03/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Cư Mgar
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI THỊ THUẬN BÙI THỊ THUẬN Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Cao đẳng

23/01/2018

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐINH THỊ THU ĐINH THỊ THU Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Trung cấp

10/01/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI THỊ NGỌC DUYÊN BÙI THỊ NGỌC DUYÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

21/12/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3000.000-4000.000
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: 1 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG VĂN KHANH ĐẶNG VĂN KHANH Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Cao đẳng

17/11/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHÂU THỊ LINH HUỆ CHÂU THỊ LINH HUỆ Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

15/11/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 3.000.000 VNĐ
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐOÀN KHÁNH HÒA ĐOÀN KHÁNH HÒA Giới tính: Nam Tuổi: 26 Cao đẳng nghề

01/11/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000 VNĐ
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ NHẬT ANH TRẦN THỊ NHẬT ANH Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

25/10/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN NGỌC THẠCH TRẦN NGỌC THẠCH Giới tính: Nam Tuổi: 24 Tốt nghiệp Cao đẳng

17/10/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H MINH KBUÔR H MINH KBUÔR Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

17/10/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000 VNĐ
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGÂN THỊ TẦM NGÂN THỊ TẦM Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

20/09/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: THỎA THUẬN
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ TRÀ GIANG NGUYỄN THỊ TRÀ GIANG Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Cao đẳng

18/09/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGÔ THỊ LOAN NGÔ THỊ LOAN Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

18/09/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000 VNĐ
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM ĐÌNH THIỆN PHẠM ĐÌNH THIỆN Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

15/09/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: THỎA THUẬN
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH