DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo dục/Đào tạo

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BUÌ THỊ THUẬN BUÌ THỊ THUẬN Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Tốt nghiệp Cao đẳng

23/01/2018

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐINH THỊ THU ĐINH THỊ THU Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Trung cấp

10/01/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI THỊ NGỌC DUYÊN BÙI THỊ NGỌC DUYÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

21/12/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3000.000-4000.000
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: 1 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG VĂN KHANH ĐẶNG VĂN KHANH Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Cao đẳng

17/11/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHÂU THỊ LINH HUỆ CHÂU THỊ LINH HUỆ Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

15/11/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 3.000.000 VNĐ
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐOÀN KHÁNH HÒA ĐOÀN KHÁNH HÒA Giới tính: Nam Tuổi: 26 Cao đẳng nghề

01/11/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000 VNĐ
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ NHẬT ANH TRẦN THỊ NHẬT ANH Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

25/10/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN NGỌC THẠCH TRẦN NGỌC THẠCH Giới tính: Nam Tuổi: 24 Tốt nghiệp Cao đẳng

17/10/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H MINH KBUÔR H MINH KBUÔR Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

17/10/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000 VNĐ
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGÂN THỊ TẦM NGÂN THỊ TẦM Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

20/09/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: THỎA THUẬN
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ TRÀ GIANG NGUYỄN THỊ TRÀ GIANG Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Cao đẳng

18/09/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGÔ THỊ LOAN NGÔ THỊ LOAN Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

18/09/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000 VNĐ
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM ĐÌNH THIỆN PHẠM ĐÌNH THIỆN Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

15/09/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: THỎA THUẬN
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HÀ THỊ KIM CHI HÀ THỊ KIM CHI Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

14/09/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: THỎA THUẬN
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H BÍCH MLÔ H BÍCH MLÔ Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

13/09/2017

Khu vực làm:
- Thị Xã Buôn Hồ
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 3.000.000-4.000.000đ
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ THÚY QUỲNH TRẦN THỊ THÚY QUỲNH Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Cao đẳng

18/08/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHÙNG THỊ OANH PHÙNG THỊ OANH Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

16/08/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3.000.000 VNĐ trở lên
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRỊNH THỊ THANH THỦY TRỊNH THỊ THANH THỦY Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Cao đẳng

16/08/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000-5.000.000 VNĐ
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN CÔNG DŨNG NGUYỄN CÔNG DŨNG Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

16/08/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6.000.000
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN TRẦN THỌ PHƯƠNG NGUYỄN TRẦN THỌ PHƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Tốt nghiệp Trung cấp

16/08/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3.000.000 VNĐ trở lên
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THỊ PHƯỢNG PHAN THỊ PHƯỢNG Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

14/08/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 4.000.000 VNĐ
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: 5 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM QUỐC DŨNG PHẠM QUỐC DŨNG Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

10/08/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI THỊ THƯƠNG BÙI THỊ THƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

13/07/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOÀNG THU THÊM HOÀNG THU THÊM Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Trung cấp

04/07/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: >3000000 VNĐ
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOÀNG NGỌC CƯỜNG HOÀNG NGỌC CƯỜNG Giới tính: Nam Tuổi: 36 Tốt nghiệp Đại học

30/06/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3500000 VNĐ
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THỦY NGUYỄN THỊ THỦY Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Tốt nghiệp Trung cấp

05/06/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ THỊ HẢI LY VÕ THỊ HẢI LY Giới tính: Nữ Tuổi: 25 12/12

02/06/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 5000000 VND
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H DIỆU H MOK H DIỆU H MOK Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Trung cấp

30/05/2017

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuậ VND
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ YẾN NGUYỄN THỊ YẾN Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Tốt nghiệp Đại học

25/05/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3000000 VND
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H SIA NIÊ H SIA NIÊ Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

24/05/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa Thuận VND
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH