DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo dục/Đào tạo

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LIÊU THỊ THỜI LIÊU THỊ THỜI Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

23/09/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Từ 7 triệu đồng trở lên
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ô KIM VŨ Ô KIM VŨ Giới tính: Nam Tuổi: 31 Cao đẳng nghề

11/08/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Cao đẳng

16/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4500000
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ NGÂN NGUYỄN THỊ NGÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Trung cấp

13/07/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ KIM NGÂN NGUYỄN THỊ KIM NGÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

29/06/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HÀ VĂN SỰ HÀ VĂN SỰ Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

22/06/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 7000000
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN HẢI NGUYỄN VĂN HẢI Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

17/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: 8 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI NGỌC PHÚC BÙI NGỌC PHÚC Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

14/06/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ LƯU TRẦN THỊ LƯU Giới tính: Nữ Tuổi: 53 Tốt nghiệp Cao đẳng

24/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHÙNG THỊ OANH PHÙNG THỊ OANH Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

21/05/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ CÔNG THUNG LÊ CÔNG THUNG Giới tính: Nam Tuổi: 61 Tốt nghiệp Đại học

06/05/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Lao động phổ thông Lương: Thỏa thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯƠNG THỊ THÙY NHUNG TRƯƠNG THỊ THÙY NHUNG Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Trung cấp

26/04/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐINH QUANG TRƯỞNG ĐINH QUANG TRƯỞNG Giới tính: Nam Tuổi: 39 Tốt nghiệp Cao đẳng

12/04/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: thỏa thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NÔNG HỒNG LOAN NÔNG HỒNG LOAN Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

02/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4500000
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ LÊ NGUYỄN THỊ LÊ Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Tốt nghiệp Đại học

29/03/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3000000
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HÀ HỮU HỌC HÀ HỮU HỌC Giới tính: Nam Tuổi: 43 Tốt nghiệp Đại học

22/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ TRÀ GIANG LÊ THỊ TRÀ GIANG Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Cao đẳng

16/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ HẢI YẾN TRẦN THỊ HẢI YẾN Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Cao đẳng nghề

16/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOÀNG THỊ LẠI HOÀNG THỊ LẠI Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

15/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ THƯƠNG PHẠM THỊ THƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

11/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4500000
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐOÀN THỊ NGUYỆT ĐOÀN THỊ NGUYỆT Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Cao đẳng

02/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4500000
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ HẠ NGUYỄN THỊ HẠ Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Trung cấp

25/02/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Cư Kuin
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: THỎA THUẬN
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ QUỐC TÌNH LÊ QUỐC TÌNH Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Cao đẳng

18/02/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y DHÊ KTLA Y DHÊ KTLA Giới tính: Nam Tuổi: 43 Tốt nghiệp Trung cấp

21/01/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4500000
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN NGỌC HIỂN NGUYỄN NGỌC HIỂN Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Cao đẳng

07/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LƯƠNG THỊ LOAN LƯƠNG THỊ LOAN Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Trung cấp

02/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỨA THỊ LEN HỨA THỊ LEN Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

11/11/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN THIỆN NGUYỄN VĂN THIỆN Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

26/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y NEN HRA Y NEN HRA Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

14/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ BÍCH NGỌC LÊ THỊ BÍCH NGỌC Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

30/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: 5 năm

DANH MỤC NGÀNH