DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo dục/Đào tạo

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ TÚ MỸ TRẦN THỊ TÚ MỸ Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

16/11/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H MORA ÊBAN H MORA ÊBAN Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

16/11/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MAI THỊ DUYÊN MAI THỊ DUYÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

07/10/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG THỊ CẨM UYÊN ĐẶNG THỊ CẨM UYÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 21 Tốt nghiệp Cao đẳng

17/09/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Krông Pắc
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM QUANG MẠNH PHẠM QUANG MẠNH Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

15/09/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐÀO DUY  TẦN ĐÀO DUY TẦN Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

27/08/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 5.000.000đ
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BI LI BI LI Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

24/08/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: >= 4, 5 triệu
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THƠ NGUYỄN THỊ THƠ Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

02/08/2018

Khu vực làm:
- Huyện Krông Ana
Vị trí ứng tuyển: Lao động phổ thông Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỤY ANH PHƯƠNG TRẦN THỤY ANH PHƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

27/07/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 4.000.000 - 5.000.000
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H  ĐÊU KTUL H ĐÊU KTUL Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

18/07/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGÔ THỊ KIỀU NHIỄM NGÔ THỊ KIỀU NHIỄM Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

18/07/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ KIM OANH NGUYỄN THỊ KIM OANH Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Tốt nghiệp Cao đẳng

05/07/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Cư Kuin
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ NHI TRẦN THỊ NHI Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Trung cấp

03/07/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LƯƠNG QUỐC CƯỜNG LƯƠNG QUỐC CƯỜNG Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Cao đẳng

29/06/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Nông
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 6000000- 8000000
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: 5 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

28/06/2018

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ THANH THÚY TRẦN THỊ THANH THÚY Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Trung cấp

28/06/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGÔ THỊ NGA NGÔ THỊ NGA Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

25/06/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỒ THỊ NHƯ Ý HỒ THỊ NHƯ Ý Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Trung cấp

21/06/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y CHÔM KPƠR Y CHÔM KPƠR Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

13/06/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H PIK ADRƠNG H PIK ADRƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Trung cấp

12/06/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3.000.000
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM VŨ LONG PHẠM VŨ LONG Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

31/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VƯƠNG THỊ MẬN VƯƠNG THỊ MẬN Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

16/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ HOA PHƯỢNG NGUYỄN THỊ HOA PHƯỢNG Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

08/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN VĂN TRỌNG PHAN VĂN TRỌNG Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

07/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 6000000
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ THỊ TUYẾT NHUNG VÕ THỊ TUYẾT NHUNG Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Cao đẳng

07/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5.000.000
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: 7 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NAY NGHIẾT NAY NGHIẾT Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Trung cấp

03/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VƯƠNG VĂN OANH VƯƠNG VĂN OANH Giới tính: Nam Tuổi: 1819 Tốt nghiệp Đại học

20/04/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6.000.000
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ TRÀ NGUYỄN THỊ TRÀ Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Cao đẳng

16/04/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3.500.000
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VĨNH THỊ QUỲNH NHƯ VĨNH THỊ QUỲNH NHƯ Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

11/04/2018

Khu vực làm:
- Thị Xã Buôn Hồ
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: 5 năm 3 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H GRAIH AYUN H GRAIH AYUN Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Trung cấp

06/04/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3.500.000
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: 1 năm

DANH MỤC NGÀNH