DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Vật lý

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THÙY TRÂM NGUYỄN THỊ THÙY TRÂM Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Sau Đại học (Th,sỹ-Tiến sỹ)

18/03/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Vật lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ THỊ HÀ MY VŨ THỊ HÀ MY Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

21/02/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Vật lý Kinh nghiệm: 1 năm 4 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ NGỌC TRẦN THỊ NGỌC Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

20/02/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Vật lý Kinh nghiệm: 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ KIM OANH LÊ THỊ KIM OANH Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

09/01/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vật lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯƠNG NHƯ QUỲNH TRƯƠNG NHƯ QUỲNH Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

09/01/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vật lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ HIỀN LÊ THỊ HIỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

09/01/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vật lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN MINH TÂM TRẦN MINH TÂM Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

04/09/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Vật lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ DIỆU MINH TRẦN THỊ DIỆU MINH Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

04/09/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 4.000.000
Ngành: Vật lý Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Cao đẳng

07/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: >4000000
Ngành: Vật lý Kinh nghiệm: 8 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VỸ THỊ THU TRANG VỸ THỊ THU TRANG Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

16/04/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Vật lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THANH HUYỀN NGUYỄN THANH HUYỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Cao đẳng

02/03/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Vật lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Cao đẳng

16/10/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Vật lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ NGỌC TRÂM TRẦN THỊ NGỌC TRÂM Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Cao đẳng

03/10/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Vật lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ MINH TÂM NGUYỄN THỊ MINH TÂM Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Cao đẳng

27/09/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Vật lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÃ THỊ MAI LÃ THỊ MAI Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

24/08/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3.000.000 VNĐ trở lên
Ngành: Vật lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ PHỤNG LINH NGUYỄN THỊ PHỤNG LINH Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

17/07/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 3.000.000 VNĐ trở lên
Ngành: Vật lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN HOÀNG BẢO NGUYỄN HOÀNG BẢO Giới tính: Nam Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

14/07/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: 4000000đ
Ngành: Vật lý Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH