DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Báo chí/Biên tập

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

02/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Báo chí/Biên tập Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H HẰNG RYĂ H HẰNG RYĂ Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

04/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Báo chí/Biên tập Kinh nghiệm: 2 năm 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ THỊ NHIÊN VÕ THỊ NHIÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

15/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Báo chí/Biên tập Kinh nghiệm: 2 năm 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H HẰNG RYĂ H HẰNG RYĂ Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

21/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Báo chí/Biên tập Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ NGỌC TRINH NGUYỄN THỊ NGỌC TRINH Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

06/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4500000
Ngành: Báo chí/Biên tập Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ THỊ HUYỀN TRANG VŨ THỊ HUYỀN TRANG Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Cao đẳng

05/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4500000
Ngành: Báo chí/Biên tập Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOÀNG THỊ NGA HOÀNG THỊ NGA Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

13/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Báo chí/Biên tập Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH