DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Báo chí/Biên tập

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN NGỌC HƯNG NGUYỄN NGỌC HƯNG Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

09/03/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Báo chí/Biên tập Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H NIÊM NIÊ H NIÊM NIÊ Giới tính: Nữ Tuổi: 36 Tốt nghiệp Đại học

09/01/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 4.000.000
Ngành: Báo chí/Biên tập Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐÀO THỊ LẠN ĐÀO THỊ LẠN Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

05/11/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Báo chí/Biên tập Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐÀO THỊ LẠN ĐÀO THỊ LẠN Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

30/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 3,500.000
Ngành: Báo chí/Biên tập Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H' NIÊM NIÊ H' NIÊM NIÊ Giới tính: Nữ Tuổi: 36 Tốt nghiệp Đại học

07/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 4000000
Ngành: Báo chí/Biên tập Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH