DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Báo chí/Biên tập

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ THỊ NHIÊN VÕ THỊ NHIÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

15/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Báo chí/Biên tập Kinh nghiệm: 2 năm 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ THÙY TRANG TRẦN THỊ THÙY TRANG Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Tốt nghiệp Đại học

30/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Báo chí/Biên tập Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H HẰNG RYĂ H HẰNG RYĂ Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

21/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Báo chí/Biên tập Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ NGỌC TRINH NGUYỄN THỊ NGỌC TRINH Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

06/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4500000
Ngành: Báo chí/Biên tập Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ THỊ HUYỀN TRANG VŨ THỊ HUYỀN TRANG Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Tốt nghiệp Cao đẳng

05/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4500000
Ngành: Báo chí/Biên tập Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOÀNG THỊ NGA HOÀNG THỊ NGA Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

13/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Báo chí/Biên tập Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN ĐÌNH HÀO NGUYỄN ĐÌNH HÀO Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

11/04/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Lao động phổ thông Lương: 5000000
Ngành: Báo chí/Biên tập Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN NGỌC HƯNG NGUYỄN NGỌC HƯNG Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

09/03/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Báo chí/Biên tập Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H NIÊM NIÊ H NIÊM NIÊ Giới tính: Nữ Tuổi: 37 Tốt nghiệp Đại học

09/01/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 4.000.000
Ngành: Báo chí/Biên tập Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐÀO THỊ LẠN ĐÀO THỊ LẠN Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Cao đẳng

05/11/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Báo chí/Biên tập Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐÀO THỊ LẠN ĐÀO THỊ LẠN Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

30/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 3,500.000
Ngành: Báo chí/Biên tập Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H' NIÊM NIÊ H' NIÊM NIÊ Giới tính: Nữ Tuổi: 37 Tốt nghiệp Đại học

07/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 4000000
Ngành: Báo chí/Biên tập Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH