DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH Malaysia

DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH Malaysia LƯƠNG CẢ NA LƯƠNG CẢ NA Giới tính: Nam Ngày sinh: 01/01/1988
Nước đến làm việc: Malaysia
Địa chỉ thường trú: Liên hệ với trung tâm (Số 09 đường 10/3, TP Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk)
DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH Malaysia TRẦN THỊ QUÝ TRẦN THỊ QUÝ Giới tính: Nữ Ngày sinh: 10/11/1988
Nước đến làm việc: Malaysia
Địa chỉ thường trú: Liên hệ với trung tâm (Số 09 đường 10/3, TP Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk)
DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH Malaysia LÊ THỊ THUÝ MAI LÊ THỊ THUÝ MAI Giới tính: Nữ Ngày sinh: 01/01/1988
Nước đến làm việc: Malaysia
Địa chỉ thường trú: Liên hệ với trung tâm (Số 09 đường 10/3, TP Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk)
DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH Malaysia ĐỖ VĂN THUẦN ĐỖ VĂN THUẦN Giới tính: Nam Ngày sinh: 21/07/1973
Nước đến làm việc: Malaysia
Địa chỉ thường trú: Liên hệ với trung tâm (Số 09 đường 10/3, TP Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk)
DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH Malaysia TOM TOM Giới tính: Nam Ngày sinh: 11/04/1988
Nước đến làm việc: Malaysia
Địa chỉ thường trú: Liên hệ với trung tâm (Số 09 đường 10/3, TP Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk)
DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH Malaysia H RÍT MLÔ H RÍT MLÔ Giới tính: Nữ Ngày sinh: 09/09/1986
Nước đến làm việc: Malaysia
Địa chỉ thường trú: Liên hệ với trung tâm (Số 09 đường 10/3, TP Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk)
DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH Malaysia HỒ THỊ LAN HỒ THỊ LAN Giới tính: Nữ Ngày sinh: 20/11/1983
Nước đến làm việc: Malaysia
Địa chỉ thường trú: Liên hệ với trung tâm (Số 09 đường 10/3, TP Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk)
DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH Malaysia NGUYỄN TRỌNG NHÂN NGUYỄN TRỌNG NHÂN Giới tính: Nam Ngày sinh: 27/04/1993
Nước đến làm việc: Malaysia
Địa chỉ thường trú: Liên hệ với trung tâm (Số 09 đường 10/3, TP Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk)
DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH Malaysia HOÀNG THỊ XUÂN ANH HOÀNG THỊ XUÂN ANH Giới tính: Nữ Ngày sinh: 24/04/1984
Nước đến làm việc: Malaysia
Địa chỉ thường trú: Liên hệ với trung tâm (Số 09 đường 10/3, TP Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk)
DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH Malaysia LÊ THỊ TRÚC PHƯƠNG LÊ THỊ TRÚC PHƯƠNG Giới tính: Nữ Ngày sinh: 15/06/1988
Nước đến làm việc: Malaysia
Địa chỉ thường trú: Liên hệ với trung tâm (Số 09 đường 10/3, TP Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk)
DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH Malaysia NGUYỄN LINH VƯƠNG NGUYỄN LINH VƯƠNG Giới tính: Nam Ngày sinh: 20/09/1990
Nước đến làm việc: Malaysia
Địa chỉ thường trú: Liên hệ với trung tâm (Số 09 đường 10/3, TP Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk)
DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH Malaysia LƯƠNG VĂN XUÂN LƯƠNG VĂN XUÂN Giới tính: Nam Ngày sinh: 20/08/1993
Nước đến làm việc: Malaysia
Địa chỉ thường trú: Liên hệ với trung tâm (Số 09 đường 10/3, TP Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk)
DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH Malaysia TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO Giới tính: Nữ Ngày sinh: 21/07/1979
Nước đến làm việc: Malaysia
Địa chỉ thường trú: Liên hệ với trung tâm (Số 09 đường 10/3, TP Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk)
DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH Malaysia NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG Giới tính: Nữ Ngày sinh: 18/04/1987
Nước đến làm việc: Malaysia
Địa chỉ thường trú: Liên hệ với trung tâm (Số 09 đường 10/3, TP Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk)
DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH Malaysia TRƯƠNG THANH VƯƠNG TRƯƠNG THANH VƯƠNG Giới tính: Nam Ngày sinh: 24/09/1983
Nước đến làm việc: Malaysia
Địa chỉ thường trú: Liên hệ với trung tâm (Số 09 đường 10/3, TP Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk)