DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT

DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT HỒ THỊ THƠM HỒ THỊ THƠM Giới tính: Nam Ngày sinh: 05/10/1971
Nước đến làm việc: Malaysia
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT MẠC THỊ LỆ HOA MẠC THỊ LỆ HOA Giới tính: Nam Ngày sinh: 19/07/1971
Nước đến làm việc: Malaysia
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT PHAN VĂN HUY PHAN VĂN HUY Giới tính: Nữ Ngày sinh: 25/05/1985
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT THĂNG VĂN BÌNH THĂNG VĂN BÌNH Giới tính: Nữ Ngày sinh: 07/08/1990
Nước đến làm việc: Singapore
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT MAI TRUNG SỸ MAI TRUNG SỸ Giới tính: Nữ Ngày sinh: 25/10/1973
Nước đến làm việc: Malaysia
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT TRỊNH NHƯ KIỀU TRỊNH NHƯ KIỀU Giới tính: Nam Ngày sinh: 18/12/1992
Nước đến làm việc: Đài Loan
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT LÊ THỊ YẾN LÊ THỊ YẾN Giới tính: Nam Ngày sinh: 20/10/1979
Nước đến làm việc: Malaysia
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT NGUYỄN VIẾT HỢP NGUYỄN VIẾT HỢP Giới tính: Nữ Ngày sinh: 10/06/1977
Nước đến làm việc: Đài Loan
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT TRẦN TỬ TRUNG TRẦN TỬ TRUNG Giới tính: Nam Ngày sinh: 08/12/1991
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT NGUYỄN ANH TUẤN NGUYỄN ANH TUẤN Giới tính: Nữ Ngày sinh: 11/08/1990
Nước đến làm việc: Hàn Quốc
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt