DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT

DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT NGUYỄN THỊ THÙY NGUYỄN THỊ THÙY Giới tính: Nam Ngày sinh: 27/04/1981
Nước đến làm việc: Đài Loan
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT NGUYỄN ĐĂNG CƯỜNG NGUYỄN ĐĂNG CƯỜNG Giới tính: Nữ Ngày sinh: 16/11/1993
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT LÊ ĐỨC SƠN LÊ ĐỨC SƠN Giới tính: Nữ Ngày sinh: 24/03/1988
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT NGUYỄN THỊ HIỀN NGUYỄN THỊ HIỀN Giới tính: Nam Ngày sinh: 21/10/1981
Nước đến làm việc: Malaysia
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT VI THỊ HÀ VI THỊ HÀ Giới tính: Nam Ngày sinh: 15/07/1989
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT PHAN VĂN LỢI PHAN VĂN LỢI Giới tính: Nữ Ngày sinh: 13/04/1987
Nước đến làm việc: Đài Loan
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT HOÀNG THẾ DÂN HOÀNG THẾ DÂN Giới tính: Nữ Ngày sinh: 19/08/2011
Nước đến làm việc: Đài Loan
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt