DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT

DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT LÊ VĂN THANH LÊ VĂN THANH Giới tính: Nữ Ngày sinh: 12/11/1991
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT PHẠM NGUYÊN BÌNH PHẠM NGUYÊN BÌNH Giới tính: Nữ Ngày sinh: 29/04/1991
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT VŨ VĂN KHUYNH VŨ VĂN KHUYNH Giới tính: Nam Ngày sinh: 11/07/2017
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT NGUYỄN THỊ THU SANG NGUYỄN THỊ THU SANG Giới tính: Nam Ngày sinh: 14/08/1992
Nước đến làm việc: Malaysia
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT NGUYỄN THỊ ÂN NGUYỄN THỊ ÂN Giới tính: Nam Ngày sinh: 02/12/1983
Nước đến làm việc: Malaysia
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT NGUYỄN ANH TRÚC NGUYỄN ANH TRÚC Giới tính: Nữ Ngày sinh: 24/09/1985
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT DƯƠNG VĂN HIẾU DƯƠNG VĂN HIẾU Giới tính: Nữ Ngày sinh: 05/11/1989
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT NGUYỄN VĂN QUY NGUYỄN VĂN QUY Giới tính: Nữ Ngày sinh: 07/08/1979
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT ĐẶNG THỊ LIÊN ĐẶNG THỊ LIÊN Giới tính: Nam Ngày sinh: 05/04/1975
Nước đến làm việc: Malaysia
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT NGUYỄN THỊ HOA NGUYỄN THỊ HOA Giới tính: Nam Ngày sinh: 15/04/1990
Nước đến làm việc: Đài Loan
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt