DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT

DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT LÊ VĂN PHÁP LÊ VĂN PHÁP Giới tính: Nam Ngày sinh: 01/01/1998
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT PHAN THỊ HOA PHAN THỊ HOA Giới tính: Nữ Ngày sinh: 01/01/1994
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT VŨ HOÀNG QUỲNH ANH VŨ HOÀNG QUỲNH ANH Giới tính: Nữ Ngày sinh: 01/01/1999
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT PHAN TIẾN ĐẠT PHAN TIẾN ĐẠT Giới tính: Nam Ngày sinh: 01/01/1991
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT ĐẶNG HỮU TUẤN ĐẶNG HỮU TUẤN Giới tính: Nam Ngày sinh: 01/01/1996
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT LÊ THỊ HỒNG SIÊM LÊ THỊ HỒNG SIÊM Giới tính: Nữ Ngày sinh: 01/01/1998
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT LÊ VĂN Ý LÊ VĂN Ý Giới tính: Nam Ngày sinh: 01/01/1996
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT PHẠM THỊ THÙY TRANG PHẠM THỊ THÙY TRANG Giới tính: Nữ Ngày sinh: 01/01/1999
Nước đến làm việc: Đài Loan
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT NGUYỄN QUANG LÝ NGUYỄN QUANG LÝ Giới tính: Nam Ngày sinh: 01/01/1992
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT VŨ THỊ DIỆU ÁNH VŨ THỊ DIỆU ÁNH Giới tính: Nữ Ngày sinh: 01/01/1999
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả đạt