DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT

DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT LÊ TRỌNG DŨNG LÊ TRỌNG DŨNG Giới tính: Nam Ngày sinh: 16/01/1997
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT LÊ THỊ LAN LÊ THỊ LAN Giới tính: Nữ Ngày sinh: 01/06/1998
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT HOÀNG VĂN ANH HOÀNG VĂN ANH Giới tính: Nam Ngày sinh: 15/05/1997
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT VŨ VĂN SƠN VŨ VĂN SƠN Giới tính: Nam Ngày sinh: 15/03/1994
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT NGUYỄN PHƯƠNG NAM NGUYỄN PHƯƠNG NAM Giới tính: Nam Ngày sinh: 27/02/1991
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT PHẠM BÙI KIM PHẠM BÙI KIM Giới tính: Nam Ngày sinh: 20/02/1994
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT ĐOÀN KHẮC ĐỨC ĐOÀN KHẮC ĐỨC Giới tính: Nam Ngày sinh: 16/06/1994
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT NGUYỄN MINH TRÍ NGUYỄN MINH TRÍ Giới tính: Nam Ngày sinh: 15/09/1995
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT VŨ QUANG HẢI VŨ QUANG HẢI Giới tính: Nam Ngày sinh: 07/09/1996
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT THÂN THỊ ÁNH THÂN THỊ ÁNH Giới tính: Nữ Ngày sinh: 21/02/1999
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt