DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT

DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT KIỀU NGỌC HUY KIỀU NGỌC HUY Giới tính: Nam Ngày sinh: 01/01/1993
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT Giới tính: Nữ Ngày sinh: 05/05/1996
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT NGUYỄN KHẮC KỲ NGUYỄN KHẮC KỲ Giới tính: Nam Ngày sinh: 19/04/1985
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT PHAN VĂN TUẤN PHAN VĂN TUẤN Giới tính: Nam Ngày sinh: 19/10/1997
Nước đến làm việc: Đài Loan
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT MAI THỊ THU HIỀN MAI THỊ THU HIỀN Giới tính: Nữ Ngày sinh: 20/09/1987
Nước đến làm việc: Đài Loan
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT NGUYỄN TUẤN ANH NGUYỄN TUẤN ANH Giới tính: Nam Ngày sinh: 23/07/1986
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT ĐẶNG THỊ QUỲNH THƯƠNG ĐẶNG THỊ QUỲNH THƯƠNG Giới tính: Nữ Ngày sinh: 15/03/1998
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT NGUYỄN SƠN HOÀNG NGUYỄN SƠN HOÀNG Giới tính: Nam Ngày sinh: 09/10/1989
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT NGUYỄN THÙY VÂN NGUYỄN THÙY VÂN Giới tính: Nữ Ngày sinh: 13/04/1994
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT CAO THÀNH LONG CAO THÀNH LONG Giới tính: Nam Ngày sinh: 04/06/1989
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt