DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT

DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT NGUYỄN SỸ AN NGUYỄN SỸ AN Giới tính: Nam Ngày sinh: 04/07/1996
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT LÊ TRỌNG DŨNG LÊ TRỌNG DŨNG Giới tính: Nam Ngày sinh: 16/01/1997
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT NGÔ ĐỨC VŨ NGÔ ĐỨC VŨ Giới tính: Nam Ngày sinh: 01/01/1994
Nước đến làm việc: Đài Loan
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT ĐÀNG QUANG Y QUÝ MLÔ ĐÀNG QUANG Y QUÝ MLÔ Giới tính: Nam Ngày sinh: 26/09/1993
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT LÊ THỊ ÁNH LÊ THỊ ÁNH Giới tính: Nữ Ngày sinh: 01/01/1998
Nước đến làm việc: Đài Loan
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT HOÀNG VĂN ANH HOÀNG VĂN ANH Giới tính: Nam Ngày sinh: 15/05/1997
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT VÕ VĂN XANH VÕ VĂN XANH Giới tính: Nam Ngày sinh: 27/03/1998
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT VŨ VĂN SƠN VŨ VĂN SƠN Giới tính: Nam Ngày sinh: 15/03/1994
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT VŨ THỊ HOA VŨ THỊ HOA Giới tính: Nữ Ngày sinh: 27/06/1994
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT NGUYỄN TRỌNG HẬU NGUYỄN TRỌNG HẬU Giới tính: Nữ Ngày sinh: 01/01/1990
Nước đến làm việc: Đài Loan
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả đạt