DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT

DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT LÊ THỊ TÂM LÊ THỊ TÂM Giới tính: Nữ Ngày sinh: 01/01/1988
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT NGUYỄN NGỌC THUYẾT NGUYỄN NGỌC THUYẾT Giới tính: Nam Ngày sinh: 01/01/1986
Nước đến làm việc: Đài Loan
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT ĐINH THỊ ÁI LINH ĐINH THỊ ÁI LINH Giới tính: Nữ Ngày sinh: 01/01/1999
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT LÊ THỊ LAN LÊ THỊ LAN Giới tính: Nữ Ngày sinh: 01/01/1988
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT DƯƠNG XUÂN NAM DƯƠNG XUÂN NAM Giới tính: Nam Ngày sinh: 01/01/1997
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT NÔNG THỊ PHƯƠNG NÔNG THỊ PHƯƠNG Giới tính: Nữ Ngày sinh: 27/06/1998
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT LÝ THU THẢO LÝ THU THẢO Giới tính: Nữ Ngày sinh: 03/11/1991
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT NGUYỄN SƠN HOÀNG NGUYỄN SƠN HOÀNG Giới tính: Nam Ngày sinh: 10/09/1989
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT NGUYỄN VĂN THỦY NGUYỄN VĂN THỦY Giới tính: Nam Ngày sinh: 18/02/1995
Nước đến làm việc: Nhật Bản
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả đạt
DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỚI NHẤT NGÔ THỊ THANH THANH THỦY NGÔ THỊ THANH THANH THỦY Giới tính: Nữ Ngày sinh: 01/01/1998
Nước đến làm việc: Đài Loan
Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ đạt Kết quả phỏng vấn: Kết quả đạt