DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ SÀN GIAO DỊCH

PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM

Lần 06 - Ngày 15 tháng 07 năm 2019

STT Tên doanh nghiệp Ngành nghề kinh doanh Vị trí ứng tuyến
1 Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Khối Khách Hàng Cá Nhân TÀI CHÍNH NV Tư vấn tín dụng (SL: 15 Nam/nữ)
2 Công ty TNHH TM Dược phẩm Đăng Dương DƯỢC PHẨM NV Kinh doanh (SL: 15 Nam/nữ)
3 Công ty CP Giao hàng Tiết Kiệm DỊCH VỤ GIAO HÀNG NV Nhân sự (SL: 02 Nam/nữ); NV Điều phối (SL: 05 Nam/nữ); NV Điều phối chốt hàng & Tiền (SL: 03 Nam/nữ); Chăm sóc khánh hàng B2C (SL: 03 Nữ)
4 CN Bưu chính Viettel Đắk Lắk BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Cộng tác viên (SL: 100 Nam)
5 Công ty TNHH MTV Ya Yương Ayun THIẾT BỊ AN NINH, VIỄN THÔNG Kỹ thuật Công nghệ thông tin (SL: 03 Nam); Kỹ thuật Điện (SL: 02 Nam); NV Kinh doanh (SL: 05 Nữ)
6 Công ty CP TM CHHK TRỒNG TRỌT, CHĂN NUÔI Kỹ sư Trồng trọt, Bảo vệ thực vật (SL: 03 Nam); Kỹ sư chăn nuôi, Thú y (SL: 01 Nam)
7 Công ty TNHH Nhân Đức Đạt BẢO HIỂM NHÂN THỌ Quản lý kinh doanh (SL: 05 Nam); Telesales (SL: 05 Nam); Tư vấn tài chính (SL: 05 Nam); Khảo sát thị trường (SL: 05 Nữ); Chụp hình đường phố (SL: 05 Nam)
8 Chi nhánh Công ty CP Ánh Dương VN tại Đắk Lắk TAXI Tài xế taxi (SL: 50 Nam)
9 Công ty CP BĐS Đất Việt Group BẤT ĐỘNG SẢN Nhân viên Kinh doanh (SL: 10 Nam/nữ)
10 Công ty CP Địa chính và Tài nguyên Môi trường ĐỊA CHÍNH Công nhân đo đạc (SL: 30 Nam)
11 Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Trung Tín THẨM ĐỊNH GIÁ NV Thẩm định giá (SL: 04 Nam/nữ)
12 Công ty TNHH Cà phê Ngon SẢN XUẤT, XUẤT KHẨU CÀ PHÊ Kế toán tổng hợp (SL: 01 Nam/nữ); Trợ lý thương mại - xuất nhập khẩu (SL: 01 Nữ); Phụ trách thu mua (SL: 01 Nữ); Quản lý nhà máy (SL: 01 Nam); Nhân viên vận hành máy tự động (SL: 02 Nam); Lao động phổ thông (SL: 01 Nam)
13 Công ty CP Thực phẩm Núi Xanh THỰC PHẨM Kế toán (SL: 03 Nam/nữ); Phụ kho (SL: 02 Nam/nữ)

DANH SÁCH SÀN VIỆC LÀM