ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU LAO ĐỘNG THÁNG 07 NĂM 2021

  • 20/08/2021
  • 220

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm kiếm việc làm trong tháng 07 năm 2021 tại Trung tâm như sau:

I. Đánh giá cung - cầu lao động và kết quả chắp nối tháng 07 năm 2021

1. Nhu cầu tuyển dụng tháng 07 năm 2021

Trong tháng 7/2021, có 125 lượt đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình đăng ký tuyển dụng tại Trung tâm, với tổng nhu cầu tuyển là 571 người, trong đó:

- Chia theo trình độ cụ thể như sau:

+ Đại học: 37 người;

+ Cao đẳng: 56 người;

+ Trung cấp: 172 người;

+ Bằng nghề: 10 người;

+ Lao động phổ thông: 296 người.

Tổng nhu cầu tuyển dụng trong tháng 7/2021 giảm mạnh (75,78%) so với cùng kỳ năm trước, trong đó, nhu cầu tuyển dụng giảm mạnh nhất ở trình độ Bằng nghề (84,62%), Lao động phổ thông (82,92%).

Nguyên nhân là thành phố Buôn Ma Thuột - địa bàn đăng ký tuyển dụng chủ yếu - áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 15/CT-TTg và sau đó Chỉ thị 16/CT-TTg, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp.

- Chia theo ngành kinh tế cụ thể như sau:

+ Nhu cầu tuyển dụng cao nhất tiếp tục ở nhóm ngành Dịch vụ: 431 người (75,48%);

+ Tiếp đến là nhóm ngành Công nghiệp - Xây dựng: 113 người (19,79%)

+ Và sau cùng là nhóm ngành Nông, lâm nghiệp và thủy sản: 27 người (4,73%).

2. Nhu cầu tìm kiếm việc làm tháng 07 năm 2021

Trong tháng 7/2021, có 120 lượt lao động nộp hồ sơ tìm kiếm việc làm tại Trung tâm, chia theo trình độ cụ thể như sau:

+ Đại học: 29 người;

+ Cao đẳng: 14 người;

+ Trung cấp: 13 người;

+ Bằng nghề: 14 người;

+ Lao động phổ thông: 50 người.

Tổng nhu cầu tìm kiếm việc làm trong tháng 7/2021 giảm 78,10% so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân Trung tâm đã tạm hoãn tổ chức các Phiên giao dịch việc làm, đồng thời, thành phố Buôn Ma Thuột - nơi đặt trụ sở chính của trung tâm - áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 15/CT-TTg và sau đó Chỉ thị 16/CT-TTg, gây ảnh hưởng đến tâm lý và hoạt động đi lại của người lao động.

3. Kết quả chắp nối cung – cầu lao động tháng 07 năm 2021

Trong tháng 7/2021, Trung tâm đã giới thiệu 314 lượt ứng viên đến phỏng vấn tại các đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động, kết quả có 125 lượt ứng viên trúng tuyển vào làm việc (tỉ lệ đạt sau giới thiệu là 39,81%), trong đó, lao động có việc làm sau giới thiệu đạt tỉ lệ cao nhất ở trình độ Bằng nghề (52,94%).

Bảng tổng hợp cung – cầu lao động tháng 07 năm 2021

Nhu cầu tuyển dụng/giới thiệu, cung ứng

Tổng

Chia theo trình độ

Đại học

Cao đẳng

Trung cấp

BN/TN

LĐPT

Nhu cầu tuyển dụng trong tháng 7/2021

571

37

56

172

10

296

Số lượng hồ sơ ứng viên nộp tại Trung tâm trong tháng 7/2021

120

29

14

13

14

50

Số lượt hồ sơ lao động được giới thiệu trong tháng 7/2021

341

75

52

68

17

129

Hồ sơ lao động được tuyển dụng trong tháng 7/2021

125

24

18

31

9

43

 

 

II. Nhận định xu hướng cung - cầu lao động tháng 8/2021

Tháng 8 hằng năm là giai đoạn thị trường lao động cả nước và thế giới bước vào giai đoạn tăng tốc, nhưng do đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên dự báo nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm kiếm việc làm tại tỉnh Đắk Lắk sẽ giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Trong hoàn cảnh đó, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tiếp tục tạm hoãn tổ chức các Phiên giao dịch việc làm, đồng thời, khuyến khích người lao động và doanh nghiệp nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc giao dịch trực tuyến để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh./.

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM ĐẮK LẮK