KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THÁNG 7 NĂM 2021

  • 02/07/2021
  • 577

Thời gian

Địa điểm

Nội dung công việc

Đơn vị/Người thực hiện

Tháng 7

Tp. Buôn Ma Thuột

Thu thập thông tin về nhu cầu sử dụng lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp

Phòng TTTTLĐ

06/7/2021 đến 08/7/2021

Thành phố Buôn Ma Thuột

Tổ chức phát tờ rơi tuyên truyền tại các địa điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Phòng GTVL

07/07/2021

Xã Ea Tu, Tp. BMT; Xã Cuôr Đăng, Cư M’gar

Tuyên truyền xuất khẩu lao động và phối hợp triển khai chương trình cộng tác viên

Phó Giám đốc (Cường); Phó phòng PT phòng TTTTLĐ

14h30

09/7/2021

Trung tâm

Sinh hoạt Chi bộ

Đảng viên

14/7/2021

Xã Ea Kao, Tp. BMT

Tuyên truyền xuất khẩu lao động và phối hợp triển khai chương trình cộng tác viên

Phó Giám đốc (Cường); Phó phòng PT phòng TTTTLĐ