ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU LAO ĐỘNG THÁNG 05 NĂM 2021

  • 14/06/2021
  • 462

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm kiếm việc làm trong tháng 05 năm 2021 tại Trung tâm như sau:

 

I. Đánh giá cung - cầu lao động và kết quả chắp nối tháng 05 năm 2021

1. Nhu cầu tuyển dụng tháng 05 năm 2021

Trong tháng 5/2021, có 251 lượt đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình đăng ký tuyển dụng tại Trung tâm, với tổng nhu cầu tuyển là 1.586 người, trong đó:

- Chia theo trình độ cụ thể như sau: Đại học: 170 người; Cao đẳng: 107 người; Trung cấp: 222 người; Bằng nghề: 44 người; Lao động phổ thông: 1.043 người. Tổng nhu cầu tuyển dụng trong tháng 5/2021 tăng nhẹ (3,59%) so với cùng kỳ năm 2020, trong đó, nhu cầu tuyển dụng tăng cao nhất ở trình độ đại học (109,87%).

 

 

- Chia theo ngành kinh tế cụ thể như sau: nhu cầu tuyển dụng cao nhất tiếp tục ở nhóm ngành Dịch vụ: 855 người (53,91%); tiếp đến là nhóm ngành Công nghiệp - Xây dựng: 583 người (36,76%) và sau cùng là nhóm ngành Nông, lâm nghiệp và thủy sản: 148 người (9,33%).

2. Nhu cầu tìm kiếm việc làm tháng 05 năm 2021

Trong tháng 5/2021, có 135 lượt lao động nộp hồ sơ tìm kiếm việc làm tại Trung tâm, chia theo trình độ cụ thể như sau: Đại học: 61 người; Cao đẳng: 25 người; Trung cấp: 12 người; Bằng nghề: 19 người; Lao động phổ thông: 18 người.

Tổng nhu cầu tìm kiếm việc làm trong tháng 5/2021 giảm 68,82% so với cùng kỳ năm 2020, nguyên nhân chủ yếu đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh trở lại nên Trung tâm đã dừng tổ chức các Phiên giao dịch việc làm.

3. Kết quả chắp nối cung – cầu lao động tháng 05 năm 2021

Trong tháng 5/2021, Trung tâm đã giới thiệu 612 lượt ứng viên đến phỏng vấn tại các đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động, kết quả có 182 lượt ứng viên trúng tuyển vào làm việc (tỉ lệ đạt sau giới thiệu là 29,74%), trong đó, lao động có việc làm sau giới thiệu đạt tỉ lệ cao nhất ở trình độ trung cấp (53,85%).

 

Bảng tổng hợp cung – cầu lao động tháng 05 năm 2021

Nhu cầu tuyển dụng/giới thiệu, cung ứng

Tổng

Chia theo trình độ

Đại học

Cao đẳng

Trung cấp

BN/TN

LĐPT

Nhu cầu tuyển dụng trong tháng 5/2021

1586

170

107

222

44

1043

Số lượng hồ sơ ứng viên nộp tại Trung tâm trong tháng 5/2021

135

61

25

12

19

18

Số lượt hồ sơ lao động được giới thiệu trong tháng 5/2021

612

182

95

78

23

234

Hồ sơ lao động được tuyển dụng trong tháng 5/2021

182

34

21

42

12

73

 

 

II. Nhận định xu hướng cung - cầu lao động tháng 6/2021

 

Tháng 6 hằng năm là giai đoạn thị trường lao động cả nước và thế giới bước vào giai đoạn tăng tốc, nhưng do đại dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp nên dự báo nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm kiếm việc làm tại tỉnh Đắk Lắk sẽ tăng ở mức thấp.

Trong hoàn cảnh đó, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tiếp tục tạm hoãn tổ chức các Phiên giao dịch việc làm, đồng thời, khuyến khích người lao động nộp hồ sơ qua đường Bưu điện hoặc qua hệ thống trực tuyến để thực hiện các biện pháp phòng chống đại dịch Covid-19 theo quy định./.

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM ĐẮK LẮK