TTDVVL Đắk Lắk tổ chức tuyên truyền chính sách bảo hiểm thất nghiệp

  • 24/03/2021
  • 1512

Ngày 23/3/2021, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho cán bộ, công nhân người lao động tại Công ty CP Bao bì Đại Lục – CN Đắk Lắk tại KCN Hòa Phú, xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột.

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Trung tâm và toàn thể cán bộ, người lao động đang công tác tại đơn vị.

Phát biểu khai mạc hội nghị đồng chí Trần Xuân Đa – PGĐ Trung tâm đã nêu ý nghĩa tầm quan trọng của việc tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động . Với mục đích là hỗ trợ cho người lao động không may bị mất việc làm để họ có một nguồn thu nhập cũng như các chế độ hỗ trợ thiết thực trong thời gian tìm kiếm việc làm mới để quay lại thị trường lao động. Ngoài ra còn  phổ biến các nội dung chính về việc thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp, các quy định mới đang có hiệu lực thi hành trong năm 2021.

Tại hội nghị, người lao động của doanh nghiệp còn được đại diện Trung tâm cung cấp thông tin, tìm hiểu về những thủ tục và chế độ liên quan đến người lao động bị thất nghiệp, bao gồm: trợ cấp thất nghiệp, giới thiệu việc làm và hỗ trợ học nghề; trách nhiệm của các cơ quan trong việc bảo đảm quyền lợi cho người lao động bị thất nghiệp; Đặc biệt là cung cấp quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của người lao động trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Đây là một đơn vị có quy mô sản xuất và số lượng lao động lớn trên địa bàn tỉnh, do đó thông qua hội nghị sẽ tăng cường nhận thức của doanh nghiệp và người lao động về chính sách bảo hiểm thất nghiệp; nâng cao trách nhiệm, phối hợp trong việc giải quyết các chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Đồng thời giúp lãnh đạo đơn vị sử dụng lao động nắm vững các chính sách về bảo hiểm thất nghiệp để tham gia, tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động theo đúng quy định hiện hành.

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM