ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU LAO ĐỘNG THÁNG 02 NĂM 2021

  • 10/03/2021
  • 532

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm kiếm việc làm trong tháng 02 năm 2021 tại Trung tâm như sau:

I. Đánh giá cung - cầu lao động và kết quả chắp nối tháng 02 năm 2021

1. Nhu cầu tuyển dụng

Tháng 02/2021 có 139 lượt đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình đăng ký tuyển dụng tại Trung tâm với tổng nhu cầu tuyển 1.123 người, chia theo trình độ cụ thể như sau: Đại học: 43 người; Cao đẳng: 57 người; Trung cấp: 180 người; Bằng nghề: 31 người; Lao động phổ thông: 812 người. Nhu cầu tuyển dụng trong tháng 02/2021 giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2020 (giảm 82,2%) và giảm ở tất cả các trình độ.

Nhu cầu tuyển dụng trong tháng 02/2021 chia theo ngành kinh tế cụ thể như sau: Công nghiệp - Xây dựng: 583 người, chiếm tỉ lệ 51,91%; Dịch vụ: 457 người, chiếm 40,69% tổng nhu cầu tuyển; Nông, lâm nghiệp và thủy sản: 83 người, chiếm tỉ lệ 7,39%.

2. Nhu cầu tìm kiếm việc làm

Tháng 02/2021 có 86 lượt lao động nộp hồ sơ tìm kiếm việc làm tại Trung tâm, chia theo trình độ cụ thể như sau: Đại học: 29 người; Cao đẳng: 22 người; Trung cấp: 03 người; Bằng nghề: 15 người; Lao động phổ thông: 17 người. So với cùng kỳ năm 2020 thì nhu cầu tìm kiếm việc làm trong tháng 02/2021 giảm 65,46% và giảm ở tất cả các trình độ.

3. Kết quả chắp nối cung – cầu lao động

Tháng 02/2021 Trung tâm đã giới thiệu 329 lượt ứng viên đến phỏng vấn tại các đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động, kết quả có 127 lượt ứng viên trúng tuyển vào làm việc, tỉ lệ đạt sau giới thiệu là 38,6% trong đó lao động có việc làm sau giới thiệu đạt tỉ lệ cao nhất là lao động trình độ trung cấp 44,44%).

 

Nhu cầu tuyển dụng/giới thiệu, cung ứng

Tổng

Chia theo trình độ

Đại học

Cao đẳng

Trung cấp

BN/TN

LĐPT

Nhu cầu tuyển dụng trong tháng 02/2021

1123

43

57

180

31

812

Số lượng hồ sơ ứng viên nộp tại Trung tâm trong tháng 02/2021

86

29

22

3

15

17

Số lượt hồ sơ lao động được giới thiệu trong tháng 02/2021

329

84

45

36

22

142

Hồ sơ lao động được tuyển dụng trong tháng 02/2021

127

35

18

16

9

49

II. Nhận định xu hướng cung - cầu lao động tháng 3/2021

Thị trường lao động trong tỉnh sau Tết nguyên đán 2021 sẽ có nhiều chuyển biến tích cực đồng thời đây cũng là thời điểm trung tâm bắt đầu đẩy mạnh công tác thu thập thông tin về nhu cầu sử dụng lao động, công táctư vấn, giới thiệu việc làm. Dự báo nhu cầu tuyển dụng lao động, tìm việc làm trong và ngoài tỉnh, nhu cầu đi xuất khẩu lao động trong tháng 3/2021 sẽ tăng mạnh so với tháng 02/2021.

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM ĐẮK LẮK