TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2020 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2021

  • 27/01/2021
  • 440

Chiều ngày 26/01/2021, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Trung tâm, cùng toàn thể viên chức, người lao động đang làm việc của đơn vị.

 

 

Ông Nguyễn Văn Hiệp - Giám đốc Trung tâm phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Văn Hiệp - Giám đốc Trung tâm đánh giá Trung tâm đã thực hiện rất tốt các nhiệm vụ được giao. Năm 2020, trong bối cảnh nền kinh tế gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch covid-19... đã tác động rất lớn đến việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của đơn vị. Song với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Trung tâm; sự nỗ lực, cố gắng của viên chức, người lao động trong đơn vị đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Đồng thời, Trung tâm đã thực hiện rất tốt việc tiết kiệm các khoản chi để nâng cao thu nhập, chăm lo đời sống cho viên chức và người lao động của đơn vị.

Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021 của Trung tâm. Tại Hội nghị viên chức và người lao động của cơ quan đã tích cực tham gia thảo luận, đưa ra các các phương hướng, giải pháp cụ thể đối với từng lĩnh vực để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2021; cũng tại Hội nghị, Trung tâm đã phát động phong trào thi đua năm 2021 đến toàn thể viên chức, người lao động của đơn vị.

Ông Nguyễn Văn Cường – Phó Giám đốc TT thực hiện công tác khen thưởng

Tại Hội nghị này, Trung tâm thực hiện công tác khen thưởng năm 2020, Lãnh đạo Trung tâm lên trao tặng các danh hiệu thi đua, Giấy khen cho các tập thể, cá nhân của đơn vị đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2020.

Một số hình ảnh công tác khen thưởng:

Đại diện các tập thể của Trung tâm nhận Giấy khen của Giám đốc Sở

Các cá nhân nhận Giấy khen của Giám đốc Sở

Ông Nguyễn Văn Hiệp nhận Bằng khen của Bộ BLĐTBXH

Phát biểu chỉ đạo và bế mạc Hội nghị, ông Nguyễn Văn Hiệp - Giám đốc Trung tâm đề nghị các phòng chuyên môn cần có phương án, giải pháp để thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra; tăng cường thực hiện công tác chuyên môn và giao chỉ tiêu cụ thể cho viên chức, người lao động thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận một cửa và các văn phòng đại diện của Trung tâm; các phòng phải chủ động phối hợp hỗ trợ nhau trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao… Đồng thời yêu cầu toàn thể viên chức, người lao động cần tích cực hơn nữa trong công việc, cần phải đoàn kết, chung sức, đồng lòng thực hiện tốt chỉ tiêu đã đề ra và các phong trào thi đua của cơ quan phát động tiến tới thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của toàn đơn vị./.

TRUNG TÂM DVVL ĐẮK LẮK.