KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THÁNG 01 NĂM 2021

  • 04/01/2021
  • 533

Thời gian

Địa điểm

Nội dung công việc

Đơn vị/Người thực hiện

Tháng 01

Tp. Buôn Ma Thuột

Thu thập thông tin về nhu cầu sử dụng lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp

Phòng TTTTLĐ

11/01/2021 đến

15/01/2021

Trung tâm Dịch vụ việc làm Cần Thơ

Tham dự lớp tập huấn “Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về dịch vụ việc làm và bảo hiểm thất nghiệp”

Thắm, Phượng

13/01/2021

Huyện Krông Năng

Tiếp nhận hồ sơ của người lao động thất nghiệp tại Công ty TNHH MTV Cà phê 49

Phòng BHTN

16/01/2021

Huyện Krông Bông

Tư vấn, giới thiệu việc làm cho bộ đội xuất ngũ

Phòng GTVL

18/01/2021 đến

22/01/2021

Trung tâm Dịch vụ việc làm Cần Thơ

Tham dự lớp tập huấn “Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về dịch vụ việc làm và bảo hiểm thất nghiệp”

Tố Nguyên, Thủy Nguyên

14h00

26/01/2021

Trung tâm

Tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020

Trung tâm