THÔNG BÁO TỔ CHỨC SƠ TUYỂN LAO ĐỘNG ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TẠI NHẬT BẢN

  • 16/10/2020
  • 62

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk thông báo tổ chức sơ tuyển lao động đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản