Quý III/2020: Thị trường lao động có dấu hiệu phục hồi

  • 12/10/2020
  • 86

Lực lượng lao động tăng trở lại trong quý III/2020 sau khi ghi nhận mức giảm sâu kỷ lục vào quý II/2020.

[Infographics] Quý III/2020: Thị trường lao động có dấu hiệu phục hồi - Ảnh 1

theo tapchitaichinh.vn