ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU LAO ĐỘNG THÁNG 7 NĂM 2020

  • 24/08/2020
  • 1100
Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm việc làm trong tỉnh, ngoài tỉnh và xuất khẩu lao động tháng 7 năm 2020 tại Trung tâm như sau:

I. Đánh giá cung - cầu lao động kết quả chắp nối tháng 7 năm 2020

1. Nhu cầu tuyển dụng

Tháng 7/2020 254 lượt đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình đăng tuyển dụng tại trung tâm với tổng nhu cầu tuyển 2.358 người, chia theo trình độ cụ thể như sau: Đại học: 70 người; Cao đẳng: 140 người; Trung cấp: 350 người; Bằng nghề: 65 người; Lao động phổ thông: 1.733 người. Nhu cầu tuyển dụng trong tháng 7/2020 tăng 17,49% so với cùng kỳ năm 2019 trong đó tăngtất cả trình độ tăng mạnh nhấtnhu cầu tuyển lao động trình độ trung cấp (tăng 94,44%).

Nhu cầu tuyển dụng trong tháng 7/2020 chia theo ngành kinh tế cụ thể như sau: Dịch vụ: 1.501 người, chiếm 63,66% tổng nhu cầu tuyển; Công nghiệp - Xây dựng: 443 người, chiếm tỉ lệ 18,79%; Nông, lâm nghiệp thủy sản: 414 người, chiếm tỉ lệ 17,56%.

2. Nhu cầu tìm kiếm việc làm

Tháng 7/2020 548 lượt lao động nộp hồ tìm kiếm việc làm tại Trung tâm, tăng 39,09% so với cùng kỳ năm 2019. Nhu cầu tìm việc làm của người lao động chia theo trình độ cụ thể như sau: Đại học: 78 người; Cao đẳng: 75 người; Trung cấp: 78 người; Bằng nghề: 44 người; Lao động phổ thông: 273 người.

3. Kết quả chắp nối cungcầu lao động

Tháng 7/2020 Trung tâm đã giới thiệu 1.113 lượt ứng viên đến phỏng vấn tại các đơn vị, doanh nghiệp nhu cầu tuyển dụng lao động, kết quả 502 lượt ứng viên trúng tuyển vào làm việc, tỉ lệ đạt sau giới thiệu 45,1%.

Bảng tổng hợp cungcầu lao động tháng 7/2020

Nhu cầu tuyển dụng/giới thiệu, cung ứng

Tổng

Chia theo trình độ

Đại học

Cao đẳng

Trung cấp

Bằng nghề/ tay nghề

Lao động phổ thông

Nhu cầu tuyển dụng trong tháng 7/2020

2358

70

140

350

65

1733

Số lượng hồ ứng viên nộp tại Trung tâm trong tháng 7/2020

548

78

75

78

44

273

Số lượt hồ lao động được giới thiệu trong tháng 7/2020

1113

153

196

238

48

478

Hồ lao động được tuyển dụng trong tháng 7/2020

502

63

82

116

27

214

 

4. Công tác xuất khẩu lao động:

Tháng 7/2020, Trung tâm đã vấn cho 91 lượt người nhu cầu đi xuất khẩu lao động, giới thiệu 09 người đến phỏng vấn tại các đơn vị, doanh nghiệp chức năng xuất khẩu lao động.

II. Nhận định xu hướng cung - cầu lao động tháng 8/2020

Trong nửa đầu tháng 8/2020 nhu cầu tuyển dụng lao động, nhu cầu tìm kiếm việc làm trong nước nhu cầu đi xuất khẩu lao động sẽ giảm mạnh so với tháng 7/2020 do đây thời gian thành phố Buôn Ma Thuột thực hiện cách ly hội trong vòng 14 ngày từ ngày 03/8/2020 đến ngày 16/8/2020 theo chỉ đạo của công văn số 6743/UBND-KGVX ngày 02/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc thực hiện cách ly hội đối với thành phố Buôn Ma Thuột các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19. Sau thời gian cách ly hội nhu cầu tuyển dụng lao động, nhu cầu tìm kiếm việc làm trong nước nhu cầu đi xuất khẩu lao động sẽ dần quay trở lại xu hướng tăng.

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM ĐẮK LẮK