Trung tâm Dịch vụ việc Làm Đắk Lắk: Đã thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian cách ly xã hội, vừa triển khai thực hiện tốt công tác chuyên môn

  • 18/08/2020
  • 1228

Thực hiện Công văn số 6743/UBND-KGVX, ngày 02/8/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện cách ly xã hội đối với thành phố Buôn Ma Thuột và triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19. Trung tâm đã triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, ngành Y tế và Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

     Trung tâm đã phân công lịch làm việc tại cơ quan cho cán bộ, nhân viên từ 03/8 – 16/8/2020 với số lượng không quá 30% số người của đơn vị, những người không được phân công làm việc tại đơn vị sẽ sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà theo sự phân công của Trưởng các phòng chuyên môn. Trung tâm bố trí nhân viên thực hiện việc đo thân nhiệt, hướng dẫn đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn đối với người dân khi đến Trung tâm; đề nghị mọi người giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi tiếp xúc và yêu cầu cài đặt ứng dụng Bluezone để góp phần phòng, chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả, hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Thực hiện đo thân nhiệt và hướng dẫn người lao động đeo khẩu trang,

rửa tay sát khuẩn trước khi vào liên hệ làm việc

     Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, Trung tâm chủ yếu tập trung giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp; các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, thu thập thông tin thị trường lao động,… Trung tâm thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình thực hiện nhiệm vụ như giao dịch, tiếp nhận, xử lý công việc thông qua điện thoại, website, email, facebook, zalo…

Người lao động liên hệ làm việc tại Trung tâm ngày 17/8/2020

     Hết thời gian cách ly xã hội, ngày 17/8/2020 số lượng dân đến liên hệ làm việc tại Trung tâm rất đông, đã có hơn 600 người đến giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp và tìm kiếm việc làm. Với số lượng người đông như vậy, để đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, vừa giải quyết kịp thời chế độ cho người dân, Trung tâm đã chủ động phân luồng lao động để giải quyết như: Lao động nộp hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp và nhận kết quả thực hiện tại bộ phận Một cửa; lao động đến thông báo tình trạng tìm kiếm việc làm, nộp hồ sơ xin việc… giải quyết tại phòng Giới thiệu việc làm, phòng Bảo hiểm thất nghiệp và phòng Thông tin thị trường lao động.

 

Người lao động nộp hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp sau thời gian giãn cách

tại Bộ phận Một cửa

     Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tăng cường đẩy mạnh công tác điều tra, thu thập thông tin thị trường lao động; công tác tư vấn, giới thiệu nhằm nâng cao hiệu quả công tác chắp nối cung – cầu lao động, giúp cho người lao động thất nghiệp sớm quay lại làm việc để có thu nhập và ổn định cuộc sống. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, Trung tâm sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân Tỉnh, ngành Y tế và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk