TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỔ CHỨC TẬP HUẤN MỘT SỐ NỘI DUNG MỚI ĐƯỢC SỬA ĐỔI BỔ SUNG THEO NGHỊ ĐỊNH 61/2020/NĐ-CP

  • 21/07/2020
  • 1844

Ngày 14/7/2020, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk đã tổ chức tập huấn triển khai Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 29/5/2020 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP về chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho viên chức, người lao động toàn Trung tâm.

Tham dự lớp tập huấn có: Ban Giám đốc, trưởng phó các phòng và các cán bộ nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ giải quyết bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm và 02 văn phòng giao dịch chi nhánh.

 

Phát biểu chỉ đạo đồng chí Trần Xuân Đa – PGĐ Trung tâm đã tóm tắt sơ lược một số nội dung chính liên quan đến việc thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp được quy định trong Nghị định số 61/2020/NĐ-CP và yêu cầu toàn thể cán bộ, nhân viên Trung tâm cần tập trung nghiên cứu và nắm bắt kịp thời những thay đổi để triển khai thực hiện khi Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 15/7 sắp tới.

 

 

Tại buổi tập huấn các cán bộ nhân viên đã được bà Nguyễn Thị Hồng Thắm – Tp. Bảo hiểm thất nghiệp phổ biến những thay đổi và hướng dẫn chi tiết quy trình thực hiện đối với những nghiệp vụ theo quy định mới bao gồm:

- Tham gia và đóng bảo hiểm thất nghiệp;

- Các chế độ bảo hiểm thất nghiệp;

- Trách nhiệm của Sở Lao động – Thương binh & Xã hội, Bảo hiểm xã hội.

Sau khi nghe phổ biến nghị định, mọi người tham dự thảo luận sôi nổi và có đưa ra những vướng mắc trong nghị định cũng như trong quá trình thực hiện.

Kết thúc tập huấn tất cả các cán bộ, viên chức và người lao động của Cơ quan đã nắm bắt rõ các nghiệp vụ chính được quy định theo nội dung Nghị định mới để triển khai thực hiện trong thời gian sắp tới./.

 

PHÒNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP