TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

  • 16/07/2020
  • 1878

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk báo cáo tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp 6 tháng đầu năm 2020 như sau:

I. TỔNG SỐ DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN, TỔ CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN: 8.200 Đơn vị

Trong đó:

- Số doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trên địa bàn thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp: 7.274 đơn vị.

- Số doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trên địa bàn đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp: 5.297  đơn vị.

II. TỔNG SỐ  NGƯỜI GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC: 110.000 người.

Trong đó:

1. Số người giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trên địa bàn thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp: 100.982 người.

2. Số người giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trên địa bàn đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp: 88.799 người.

III. THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

  1. Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp:      4.907 người.

Trong đó: Số người ở địa phương khác nộp hồ sơ:             2.705 người.

2. Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN: 01 người.

          3. Số người đã có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp:         4.460 người.

          4. Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN:                              173 người.

5. Số người chuyển nơi hưởng TCTN đi địa phương khác:        102 người.

          6. Số người tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp:                         45 người.

          7. Số người tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp:                            16 người.

          8. Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp:                    2.898 người.

          9. Số người có quyết định hỗ trợ học nghề:                                  56 người.

Trong đó: Số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề:   56 người.

          10. Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm:                        4.907 người.

          11. Số tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp:                       65.178.401.448 đồng.

Trong đó: Số tiền hỗ trợ học nghề cho người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp là 249.000.000 đồng

12. Vấn đề tổ chức triển khai thực hiện:

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh kéo dài, Trung tâm đã thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Lãnh đạo cơ quan các cấp theo tinh thần Chỉ thị số 15/CT-TTg, 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công điện 02/CĐ-LĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; xây dựng phương án hỗ trợ người lao động tiếp nhận hồ sơ và thực hiện các thủ tục về bảo hiểm thất nghiệp thông qua hình thức gián tiếp, hạn chế tiếp xúc trong thời gian giãn cách xã hội vào lúc cao điểm phòng chống dịch bệnh đảm bảo giải quyết và đáp ứng kịp thời nhu cầu của người lao động. Bên cạnh đó, Trung tâm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách bảo hiểm thất nghiệp bằng nhiều hình thức như: thiết kế băng rôn, cờ phướn với nhiều nội dung phong phú; đưa các thông tin hữu ích có liên quan lên Báo, đài địa phương, trang thông tin vieclamdaklak.net, Facebook Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk để phổ biến cho các đơn vị, doanh nghiệp và người lao động nắm bắt và được hỗ trợ kịp thời.

IV. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

1. Công tác thực hiện giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp

Trong 6 tháng đầu năm 2020, số lượng người lao động đến nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch việc làm Đắk Lắk tăng lên đột biến, cụ thể đã có 4.907 người nộp hồ sơ, tăng 39% so với cùng kỳ năm 2019 (3.530 người), trong đó số người làm ở địa phương khác chuyển về là 2.705 người chiếm tỷ lệ 55% trên tổng số người nộp hồ sơ, thời gian tăng tập trung chủ yếu vào quý 2/2020, cao điểm nhất vào tháng 5 với số lượng 1.261 người nộp hồ sơ. Nguyên nhân chính là do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh kéo dài, nền kinh tế rơi vào tình trạng khó khăn khiến các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh phải đóng cửa, thu hẹp quy mô sản xuất và cắt giảm lao động dẫn đến số lượng người nộp hồ sơ tăng cao. Số người nộp hồ sơ tăng kéo theo số người có quyết định cũng tăng lên cụ thể đã có 4.460 người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng hơn 34% so với cùng kỳ năm 2019 (3.320 người). Công tác chi trả trợ cấp thất nghiệp trong thời gian này vẫn được thực hiện một cách đồng bộ và có sự phối hợp chặt chẽ với cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh và các đơn vị có liên quan đảm bảo nhanh chóng kịp thời cho người hưởng trợ cấp thất nghiệp nhất là trong thời gian diễn ra dịch bệnh không làm chậm trễ, phiền hà cho người lao động.

2. Công tác tư vấn giới thiệu việc làm

Tính đến hết tháng 6 năm 2020 số người được tư vấn việc làm là 4.907 người, Trung tâm luôn đảm bảo 100% số người đến liên hệ thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp đều tư vấn đầy đủ các thông tin về quyền lợi khi hưởng trợ cấp thất nghiệp như việc làm, thị trường lao động sẵn có để người lao động nắm bắt và tìm kiếm khi có nhu cầu. Trong đó, số người được giới thiệu việc làm mới là 385 người, chiếm 7,8% trên tổng số người được tư vấn. Trước diễn biến phức tạp và ảnh hưởng nặng nề của tình hình dịch bệnh mà trong sáu tháng đầu năm công tác tư vấn giới thiệu việc làm chưa đạt hiệu quả cao. Do đó, Trung tâm đã tập trung đẩy mạnh bằng nhiều hình thức tư vấn gián tiếp như đăng tải các thông tin lên website Trung tâm vieclamdaklak.net, Facebook Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk, email, điện thoại… nhằm chắp nối kịp thời đáp ứng nhu cầu của người lao động giúp họ nhanh chóng quay lại thị trường lao động.

3. Công tác hỗ trợ học nghề

Số lượng người được hỗ trợ học nghề trong 6 tháng đầu năm 2020 là 56 người chiếm 1,2% trên tổng số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp. Công tác hỗ trợ học nghề tại Trung tâm luôn đảm bảo tất cả những người thất nghiệp có nguyện vọng học nghề đều được tổ chức để hỗ trợ học nghề theo đúng quy định của pháp luật.

4. Cấp thẻ bảo hiểm y tế

Luôn đảm bảo 100% người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp đều được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo đúng quy định hiện hành, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động có thể khám chữa bệnh và sớm trở lại thị trường lao động.

5. Đối với chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

Hiện trên địa bàn tỉnh vẫn chưa có đơn vị, doanh nghiệp nào được hỗ trợ từ chế độ này, nguyên nhân do quy định về điều kiện hưởng chế độ khá thắt chặt và chưa mở rộng với nhiều trường hợp cụ thể mà người sử dụng lao động khó tiếp cận và đáp ứng đủ yêu cầu để thực hiện chế độ này.

6. Khó khăn, vướng mắc

Bên cạnh những kết quả thực hiện, Trung tâm cũng gặp phải một số khó khăn trong quá trình thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp cụ thể như sau:

Do ảnh hưởng của dịch bệnh kéo dài mà Công tác giới thiệu việc làm cho lao động thất nghiệp chưa đạt được những kết quả khả quan, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp hạn chế, số người tìm được việc làm mới sau khi được giới thiệu không nhiều. Đối với công tác hỗ trợ học nghề cũng chịu nhiều ảnh hưởng do vấn đề giãn cách xã hội buộc các cơ sở đào tạo phải tạm dừng hoạt động trong thời gian vừa qua.

Sau khi tình hình dịch bệnh có phần được kiểm soát, kinh tế đã dần trở lại trạng thái bình thường, các đơn vị, doanh nghiệp quay trở lại hoạt động sản xuất và kí lại hợp đồng lao động cho người lao động tăng đây cũng là lý do làm cho công tác giải quyết phát sinh như hủy quyết định, chấm dứt, chuyển hưởng …. tăng cao trong thời gian qua.

Hiện nay công tác thu hồi vẫn còn khó khăn do người lao động không hợp tác cũng như chưa có chế tài xử lý đủ tính răn đe trong việc xử phạt khi có vi phạm xảy ra.

Đối với các doanh nghiệp mặc dù đã có văn bản chỉ đạo đôn đốc thực hiện nhưng phần lớn chưa thực hiện thông báo định kỳ về tình hình biến động lao động với Trung tâm theo đúng quy định. Cụ thể số doanh nghiệp thông báo định kỳ về tình hình biến động lao động 6 tháng đầu năm giảm còn 17 doanh nghiệp so với năm 2019 (22 doanh nghiệp).

V. GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ

Tăng cường hoạt động thu thập thông tin thị trường lao động, khai thác vị trí việc làm trống để đẩy mạnh công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, tư vấn học nghề cho người thất nghiệp lựa chọn việc làm, học nghề phù hợp.

Đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền sâu rộng chính sách bảo hiểm thất nghiệp, đặc biệt là một số điểm mới được quy định trong Nghị định 61/NĐ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động và người lao động nắm bắt, thực hiện kịp thời trong thời gian tới.

Kiến nghị Sở Lao động – Thương binh & Xã hội đôn đốc chỉ đạo các Đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh nghiêm túc thực hiện việc thông báo tình hình biến động lao động về Trung tâm Dịch vụ việc làm theo đúng quy định tại Điều 16, Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH;

Trên đây là báo cáo 6 tháng đầu năm 2020 về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp của Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk./.