KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THÁNG 7 NĂM 2020

  • 30/06/2020
  • 285

Thời gian

Địa điểm

Nội dung công việc

Đơn vị/Người thực hiện

Tháng 07

Tp. Buôn Ma Thuột

Thu thập thông tin về nhu cầu sử dụng lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp

Phòng TTTTLĐ

01/7/2020

Xã Ea Phê, huyện Krông Pắk

Tổ chức Phiên Giao dịch việc làm lưu động năm 2020

Lãnh đạo Trung tâm; Phòng GTVL; Phòng TTTTLĐ

14h30

01/7/2020

Trung tâm

Tổ chức sơ tuyển cho lao động có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản

Phòng TTTTLĐ

02/7/2020

Xã Ea Knuếc, huyện Krông Pắk

Tổ chức Phiên Giao dịch việc làm lưu động năm 2020

Lãnh đạo Trung tâm; Phòng GTVL; Phòng TTTTLĐ

08h00

03/7/2020

Phòng họp Trung tâm

Sinh hoạt Chi bộ

Đảng viên

08/7/2020 đến

11/7/2020

Vĩnh Phúc

Tham dự Hội nghị tập huấn Nghị định 61/2020/NĐ-CP

Phó Giám đốc (Đa); Trưởng phòng BHTN

14h30

14/7/2020

Hội trường

Tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020; Tập huấn Nghị định 61/NĐ-CP

Trung tâm

15/7/2020

Trung tâm

Tổ chức Phiên Giao dịch việc làm lần 4 năm 2020

Trung tâm

16/7/2020 đến ngày 19/7/2020

Bình Dương, Tp. Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu

Kiềm tra thông tin người lao động được Trung tâm giới thiệu, cung ứng; kết hợp xác minh thông tin của các đơn vị, doanh nghiệp để liên kết tạo nguồn xuất khẩu lao động.

Lãnh đạo Trung tâm, Phó phòng PT phòng TTTTLĐ