Trung tâm Dịch vụ việc Làm Đắk Lắk đã thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

  • 27/04/2020
  • 1373

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/03/2020  của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 2761/UBND-KGVX, ngày 31/3/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg và Công văn số 567/SLĐTBXH-VP của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Đắk Lắk về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg.

     Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk đã triển khai cho viên chức, người lao động của Trung tâm thực hiện nghiêm túc việc cách ly xã hội theo đúng các nội dung quy định.

     Trung tâm đã phân công lịch trực cho công chức, viên chức và người lao động với số lượng không quá 30% so với tổng số công chức, viên chức và người lao động đang làm việc tại Trung tâm; đồng thời bố trí viên chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà. Trung tâm cũng đã triển khai các biện pháp cần thiết để phòng chống dịch bệnh Covid-19 như: Yêu cầu toàn thể viên chức, người lao động của Trung tâm và người dân đến liên hệ làm việc tại Trung tâm thực hiện việc đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn trước và trong khi làm việc; giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi tiếp xúc; Trung tâm tạm dừng các hoạt động giao dịch trực tiếp với người dân khi đến liên hệ làm việc tại Trung tâm từ ngày 01/4-15/4/2020, chủ động ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình thực hiện nhiệm vụ như giao dịch, tiếp nhận, xử lý công việc thông qua điện thoại, website, email, facebook, zalo…

Trong thời gian dịch bệnh Covid-19 nhiều cơ sở kinh doanh và đơn vị, doanh nghiệp bị đình trệ sản xuất, đóng cửa dẫn đến tình trạng người lao động thất nghiệp tăng cao. Lượng lao động đến nộp hồ sơ trực tiếp tại trung tâm và nộp hồ sơ gián tiếp qua đường bưu điện tăng vọt, cụ thể trong tháng 4 số lao động nộp hồ sơ lên đến 979 hồ sơ, tăng 50% số lượng lao động nộp hồ sơ để nghị hưởng so với cùng kỳ năm 2019.

Ảnh: Người lao động thực hiện giãn cách xã hội tại Trung tâm

     Sau thời gian cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg. Trung tâm đã thực hiện tốt công tác phòng chống dịch theo Chỉ thị 15/CT-TTg và các văn bản chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân Tỉnh. Trung tâm tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, giao dịch trực truyến đối với công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, chắp nối cung cầu lao động; đối với công tác bảo hiểm thất nghiệp, để đảm bảo quyền lợi và giải quyết kịp thời chế độ cho người lao động, Trung tâm đã tổ chức tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm và các Văn phòng đại diện, bố trí nhân viên đo thân nhiệt, hướng dẫn người lao động rửa tay sát khuẩn và thực hiện ngồi giãn cách với nhau… Tại Bộ phận một cửa Trung tâm đã bố trí thêm bàn đảm bảo khoảng cách khi giải quyết chế độ và tiếp nhận hồ sơ.

Người lao động nộp hồ sơ hưởng TCTN tại Bộ phận Một cửa

     Với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, Trung tâm Dịch vụ việc làm đã luôn nổ lực, chủ động, đoàn kết trong công cuộc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cũng như hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không để xảy ra sai sót nhằm đảm bảo quyền lợi và lợi ích cao nhất cho người lao động trong mùa dịch.

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM