ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU LAO ĐỘNG QUÝ I NĂM 2020

  • 17/04/2020
  • 1257

Trung tâm dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổng hợp, đánh giá cungcầu lao động quý I/2020 như sau:

I. Tình hình chung

-   Trong quý I/2020 467 lượt đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình đăng tuyển dụng tại trung tâm với tổng nhu cầu tuyển 9.493 người, chia theo trình độ cụ thể như sau: Đại học: 181 người; Cao đẳng: 178 người; Trung cấp: 699 người; Bằng nghề: 98 người; Lao động phổ thông: 8.337 người.

-   Trong đó, Trung tâm đã cử cán bộ đi thu thập trực tiếp thu thập thông qua các phương tiện thông tin đại chúng tại 530 đơn vị, doanh nghiệp, kết quả 129 đơn vị, doanh nghiệp nhu cầu tuyển dụng, với tổng nhu cầu tuyển 678 người.

-   Quý I/2020 429 lượt người lao động nộp hồ tìm kiếm việc làm tại trung tâm, chia theo trình độ cụ thể như sau: Đại học: 161 hồ ; Cao đẳng: 72 hồ ; Trung cấp: 30 hồ ; Bằng nghề: 72 hồ ; Lao động phổ thông: 94 hồ .

-   Về xuất khẩu lao động: Trung tâm đã vấn xuất khẩu lao động cho 132 lượt người, giới thiệu 09 lượt lao động đến phỏng vấn tại các đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép đưa lao động đi làm việcnước ngoài, không lao động xuất cảnh đi làm việcnước ngoài trong quý I/2020. Nhu cầu đi làm việcnước ngoài của lao động chủ yếu tập trungcác thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc Đài Loan.

II. Đánh giá tình hình tuyển dụng, tìm kiếm việc làm kết quả chắp nối cung - cầu lao động quý I/2020

1. Về nhu cầu tuyển dụng

- Qua tổng hợp số liệu, so sánh với cùng kỳ năm 2019 cho thấy nhu cầu tuyển dụng lao động của các đơn vị, doanh nghiệp trong quý I/2020 tại Trung tâm giảm 46,79%, trong đó nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông giảm đến 49,76%. Quý I/2020 rơi vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán một phần chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 dẫn đến nhiều đơn vị, doanh nghiệp trong nước giảm quy sản xuất, kinh doanh hoặc tạm ngưng hoạt động, đây do sao nhu cầu tuyển dụng lao động qua Trung tâm giảm sút.

- Trong quý I/2020, nhu cầu tuyển dụng theo ngành kinh tế cụ thể như sau: Công nghiệp - Xây dựng: 6.978 người, chiếm 73,51% tổng nhu cầu tuyển; Dịch vụ: 2.034 người, chiếm tỉ lệ 21,43%; Nông, lâm nghiệp thủy sản: 481 người, chiếm tỉ lệ 5,07%.

          2. Về nhu cầu tìm kiếm việc làm

          - Trong quý I/2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên Trung tâm tạm hoãn tổ chức các buổi tuyên truyền, vấn, giới thiệu việc làm trong nước xuất khẩu lao động, phiên giao dịch việc làm định kỳ, lưu động,… Dẫn đến nhu cầu tìm kiếm việc làm của người lao động tại Trung tâm trong quý I/2020 giảm mạnh (62,63%) so với cùng kỳ năm 2019, giảmtất cả các trình độ, lao động đăng nộp hồ xin việc chủ yếu lao động đã qua đào tạo (chiếm 78,08% tổng hồ ).

       3. Kết quả chắp nối cungcầu lao động quý I/2020:

Trong quý I/2020 việc chắp nối cungcầu lao động gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, để thực hiện hiệu quả công tác chắp nối Trung tâm đã tích cực vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động thông qua mạng internet, điện thoại. Cụ thể, trong quý I/2020 Trung tâm đã giới thiệu 2.515 lượt ứng viên đến phỏng vấn tại các đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình nhu cầu tuyển dụng lao động. Kết quả 763 lượt ứng viên việc làm, tỷ lệ việc làm sau giới thiệu 30,33%.

Bảng tổng hợp cungcầu lao động quý I/2020

Nhu cầu tuyển dụng/giới thiệu, cung ứng

Tổng cộng

Chia theo trình độ

Đại

học

Cao đẳng

Trung cấp

Bằng nghề

LĐPT

Nhu cầu tuyển dụng quý I/2020

9493

181

178

699

98

8337

Số lượng hồ ứng viên nộp tại Trung tâm quý I/2020

429

161

72

30

72

94

Số lượt hồ lao động được giới thiệu quý I/2020

2515

776

600

347

224

568

Hồ lao động được tuyển dụng quý I/2020

763

190

115

129

95

234

 

       III. Nhận định xu hướng cung - cầu lao động quý II/2020:

-   Trong quý II/2020, tình hình dịch bệnh Covid-19 được khống chế, nhiều đơn vị, doanh nghiệp quay lại hoạt động sản xuất, kinh doanh, do vậy nhu cầu tuyển dụng lao động sẽ tăng nhẹ so với quý I/2020, tăng mạnhcác ngành kinh doanhbán hàng, nhà hàngkhách sạn, vận tải,…

-   Nhu cầu tìm kiếm việc làm trong nước, xuất khẩu lao động trong quý II/2020 tăng cao so với quý I/2020, thời gian này do ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhiều người lao động mất việc làm, do đó nhu cầu tìm kiếm việc làm, chuyển việc làm tăng, tập trung nhiềulao động qua đào tạo, trình độ chuyên môn kỹ thuật.

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM ĐẮK LẮK