TUYỂN TTS TẠI NHẬT BẢN: ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH MÁY TIỆN, KIỂM TRA SẢN PHẨM, LẮP RÁP THIỆT BỊ

  • 10/03/2020
  • 361