Toàn tỉnh có 206 cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" năm 2019

  • 06/02/2020
  • 916

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 20-1-2020 về việc công nhận cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường do cấp tỉnh quản lý đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự" năm 2019.

Theo đó, năm 2019 có 206 cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường do cấp tỉnh quản lý (gồm 176 cơ quan, doanh nghiệp và 30 trường học) đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự (ANTT)”. 

 

1
Các tập thể tiêu biểu được tuyên dương, khen thưởng trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". (Ảnh minh họa)

 

Để được công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” theo quy định của Bộ Công an, cơ quan, đơn vị phải đạt các tiêu chí: hằng năm, cấp ủy đảng có Nghị quyết (đối với nơi có tổ chức Đảng) về công tác bảo đảm ANTT, có nội quy, quy chế bảo vệ cơ quan, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ, phòng chống cháy nổ và 100% cán bộ, công nhân viên ký cam kết giao ước thi đua thực hiện tốt nội quy, quy chế và xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn ANTT”; phải triển khai, thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có kế hoạch phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan Công an trong công tác bảo đảm ANTT; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn; tự bảo vệ vật tư, tài sản trong cơ quan; không để xảy ra các hoạt động khiếu kiện đông người, đình công trái pháp luật; mất trộm tài sản có giá trị lớn, để lộ công nghệ, bí mật nhà nước; không xảy ra cháy nổ, tai nạn lao động nghiêm trọng; không có cán bộ, công nhân viên phạm tội hoặc mắc tệ nạn xã hội; 70% số đầu mối trực thuộc trở lên đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”…

 

Đối với trường học, ngoài các tiêu chí trên còn phải bảo đảm các tiêu chí: có kế hoạch phối hợp giữa nhà trường - chính quyền địa phương - gia đình người học trong công tác bảo đảm ANTT trường học và quản lý, giáo dục người học; có mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ANTT trong nhà trường, ký túc xá và nhà trọ; không để xảy ra tội phạm, bạo lực học đường…

Nguồn: http://baodaklak.vn/