Tăng cường kết nối cung cầu lao động giữa các địa phương

  • 13/01/2020
  • 948

“Năm 2020, Cục Việc làm sẽ phối hợp chặt chẽ, với các đơn vị trong và ngoài Bộ, đặc biệt là kết nối cung cầu lao động các địa phương thông qua Trung tâm dịch vụ việc làm. Không chỉ thực hiện tốt các chính sách về việc làm, bảo hiểm thất nghiệp mà Cục Việc làm còn phải là cầu nối giữa Bộ với các địa phương”, Cục trưởng Cục Việc làm Vũ Trọng Bình nhấn mạnh.

Hơn 2,98 triệu lượt người được tư vấn, giới thiệu việc làm qua hệ thống TTDVVL

Theo lãnh đạo Cục Việc làm, trong năm 2019, hệ thống pháp luật về thị trường lao động tiếp tục được hoàn thiện; công tác dự báo và thông tin thị trường lao động được đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm.

Nhằm đẩy mạnh công tác dự báo và thông tin thị trường lao động, năm 2019, Cục Việc làm đã tổ chức hoạt động điều tra nhu cầu sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2019 với số lượng 12.000 doanh nghiệp, 4.200 người lao động làm việc tại khu công nghiệp, khu chế xuất của 32 tỉnh, thành phố nhằm thu thập thông tin và đánh giá về thực trạng sử dụng và nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp làm cơ sở phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về lao động – việc làm.

Đồng thời, tổ chức cập nhật cơ sở dữ liệu cung, cầu lao động: hướng dẫn các tỉnh xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện;; Tổ chức tập huấn nghiệp vụ thu thập, cập nhật thông tin; tổ chức các đoàn hướng dẫn triển khai tại các tỉnh/thành phố; "Năm 2019, hầu hết các tỉnh, thành phố đã hoàn thành công tác thu thập thông tin và đang triển khai nhập tin vào phần mềm."- Phó Cục trưởng Cục Việc làm Nguyễn Thị Quyên cho biết.

Cục cũng hướng dẫn Trung tâm dịch vụ việc làm các tỉnh tổ chức các phiên giao dịch việc làm định kỳ, thường xuyên. Chỉ đạo hệ thống Trung tâm DVVL phối hợp với các doanh nghiệp hoạt động DVVL để chia sẻ, kết nối thông tin nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động DVVL; tăng cường cập nhật thông tin thị trường lao động người tìm việc – việc tìm người; đưa số liệu này lên website của Trung tâm, đồng thời kết nối với Cổng thông tin điện tử việc làm (vieclamvietnam.gov.vn) để có thể chia sẻ thông tin trên phạm vi toàn quốc, hỗ trợ các Trung tâm trong việc sử dụng dữ liệu để tư vấn, giới thiệu việc làm và tổ chức các hoạt động giao dịch việc làm. Ước năm 2019, số lao động được tư vấn, giới thiệu việc làm tại Trung tâm là hơn 2,98 triệu lượt người, số lao động nhận được việc làm do Trung tâm giới thiệu và cung ứng là hơn 1 triệu lượt người.

Đồng thời, triển khai thực hiện các hoạt động phân tích, dự báo thị trường lao động như: Xây dựng đề án Hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030 và Đề án dự báo cung – cầu lao động. Xây dựng sổ tay hướng dẫn sử dụng và thu thập bộ chỉ số phát triển thị trường lao động. Xây dựng các báo cáo về thị trường lao động Việt Nam.

Tăng cường kết nối cung cầu lao động giữa các địa phương  - Ảnh 1.

Phiên giao dịch việc làm online cuối năm kết nối 8 tỉnh miền Bắc

Hướng đến thiết lập Sàn giao dịch việc làm quốc tế trong tương lai

Năm 2020, nhiệm vụ mà Cục Việc làm đặt ra là tiếp tục thực hiện các giải pháp hoàn thiện, phát triển thị trường lao động đồng bộ, hiện đại; thúc đẩy chuyển dịch lao động, phân bổ hợp lý lao động; tạo thuận lợi trong việc tuyển dụng và sử dụng lao động của doanh nghiệp. Tăng cường vai trò của Nhà nước trong việc giám sát, điều tiết cung - cầu lao động; thực hiện tốt công tác dự báo, khớp nối cung – cầu nhân lực trong cả nước, khu vực và gắn với thị trường lao động quốc tế, khu vực ASEAN.

Cục sẽ tiếp tục hướng dẫn triển khai thu thập, cập nhật cơ sở dữ liệu cung – cầu lao động; Xây dựng phương án, tổ chức triển khai Điều tra nhu cầu sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2020 để thu thập thông tin về tình hình sử dụng lao động và nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp nhằm đánh giá thực trạng tuyển dụng và sử dụng lao động; đánh giá việc gắn kết giữa đào tạo nghề nghiệp và tình hình sử dụng lao động; đánh giá mức độ đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp đối với người lao động; Cung cấp thông tin làm cơ sở phục vụ dự báo ngắn hạn về nhu cầu sử dụng lao động.

"Năm 2020, Cục sẽ phối hợp chặt chẽ, với các đơn vị trong và ngoài Bộ, đặc biệt là kết nối các địa phương thông qua Trung tâm dịch vụ Việc làm. Không chỉ thực hiện tốt các chính sách về việc làm, bảo hiểm thất nghiệp mà Cục còn phải là cầu nối giữa Bộ với các địa phương. Đặc biệt là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và thực hiện các chính sách về việc làm, bảo hiểm thất nghiệp và quản lý lao động để kết nối cung cầu thị trường lao động, dịch vụ việc làm và kết nối các Trung tâm về dịch vụ việc làm. Chúng ta cần một báo cáo về thị trường lao động hàng năm cũng dự báo cung cầu để biết thị trường lao động Việt Nam đang vận hành như thế nào, cơ chế nhà nước tác động ra sao, các tác nhân của thị trường hoạt động như thế nào, kết nối giữa các vùng miền ra sao. Trong tương lại, không chỉ có sàn giao dịch việc làm online như hiện nay mà còn phải hướng đến lập sàn giao dịch việc làm quốc tế.", Cục trưởng Cục Việc làm Vũ Trọng Bình cho biết.

DIỆU NGỌC

theo baodansinh.vn