KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THÁNG 12 NĂM 2019

  • 02/12/2019
  • 153

Thời gian

Địa điểm

Nội dung công việc

Đơn vị/Người thực hiện

Tháng 12

Tp. Buôn Ma Thuột

Thu thập thông tin về nhu cầu sử dụng lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp

Phòng TTTTLĐ

02/12/2019

Công ty TNHH MTV Cà phê – Ca cao Tháng 10

Làm việc với doanh nghiệp về việc lắp đặt lại pano tuyên truyền chính sách BHTN

Phó Giám đốc: Cường

03/12/2019

Phòng họp Trung tâm

Sinh hoạt Chi bộ

Đảng viên Trung tâm

04/12/2019

Sở Lao động – Thương binh & Xã hội

Họp Hội đồng sáng kiến, giải pháp công việc năm 2019

Giám đốc Trung tâm

11/12/2019

Trung tâm

Tổ chức sơ tuyển cho lao động có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản

Phòng TTTTLĐ

7h30

12/12/2019

Chi cục thuế TP. Buôn Ma Thuột

Tham dự Hội nghị tập huấn Nghị định số 79/2019/NĐ-CP và Thông tư số 66/2019/TT-BTC; Thông tư số 68/2019/TT-BTC

Kế toán trưởng: Mến

15/12/2019

Trung tâm

Tổ chức Phiên Giao dịch việc làm định kỳ lần 11 năm 2019

Trung tâm

15/12/2019 - 18/12/2019

Tp. Vũng Tàu

Tham dự Hội thảo giải pháp nhằm hạn chế và khắc phục những bất cập trong thực hiện chính sách BHTN

Phó trưởng phòng BHTN: Tiến