KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THÁNG 9 NĂM 2019

  • 03/09/2019
  • 216

Thời gian

  Địa điểm

Nội dung công việc

 Đơn vị/Người thực hiện

Tháng 9

 

Tp. Buôn Ma Thuột

Thu thập thông tin về nhu cầu sử dụng lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp

Phòng TTTTLĐ

Tháng 9

 

Đi điều tra, đối chiếu xác minh thông tin người lao động có liên quan đến việc giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp

 Phòng BHTN

16h00

03/9/2019

Phòng họp Trung tâm

Sinh hoạt Chi bộ

Đảng viên Trung tâm

04/9/2019

Khách sạn Hoàng Lộc

Tham gia Hội nghị tập huấn nâng cao nghiệp vụ về công tác bình đẳng giới

Thắm, Tố Nguyên

05/9/2019

Tỉnh Ninh Thuận

Tham gia hội nghị đánh giá hiệu quả hoạt động hỗ trợ tạo việc làm của hệ thống TTDVVL

Giám đốc Trung tâm

06/9/2019

Tỉnh Ninh Thuận

Tham gia Hội thảo trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc triển khai chính sách bảo hiểm thất nghiệp

Giám đốc Trung tâm, phó trưởng phòng BHTN

07/9/2019

Trường Đại học Tây Nguyên

Tham gia “ Diễn đàn khởi nghiệp và việc làm sinh viên”

Phòng GTVL

09/9/2019

Trung tâm

Tổ chức sơ tuyển cho lao động có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản

Phòng TTTTLĐ

17h00

12/9/2019

Trung tâm

Tổ chức tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi

Công đoàn, Đoàn Thanh niên

15/9/2019

Trung tâm

Tổ chức Phiên Giao dịch việc làm định kỳ lần 8 năm 2019

Trung tâm

16/9/2019

Trung tâm GDTX Tỉnh

Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên

Hiếu, Kiên, Cầm

20/9/2019

Trường CĐ Công Nghệ Tây Nguyên

Tham gia buổi tư vấn, giới thiệu việc làm, tuyển dụng lao động năm 2019

Lãnh đạo Trung tâm; Phòng GTVL

24/9/2019

Xã Cư Pui, Krông Bông

Tổ chức Phiên lưu động năm 2019

Lãnh đạo Trung tâm; Phòng GTVL; Phòng TTTTLĐ

25/9/2019

Krông Năng

Tổ chức Phiên lưu động năm 2019

Lãnh đạo Trung tâm; Phòng GTVL; Phòng TTTTLĐ