KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THÁNG 8 NĂM 2019

  • 29/07/2019
  • 324

Thời gian

  Địa điểm

Nội dung công việc

 Đơn vị/Người thực hiện

Tháng 8

 

Tp. Buôn Ma Thuột

Thu thập thông tin về nhu cầu sử dụng lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp

Phòng TTTTLĐ

08h00

01/8/2019

Trung tâm

Tổ chức sơ tuyển cho lao động có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản

Phòng TTTTLĐ

08h00

02/8/2019

Phòng họp Trung tâm

Sinh hoạt Chi bộ

Đảng viên Trung tâm

03/8/2019 đến 04/8/2019

Trung tâm

Tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp và giao lưu thể thao năm 2019

Trung tâm

09/8/2019

Huyện Krông Năng

Thu thập thông tin về nhu cầu sử dụng lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp kết hợp tuyên truyền xuất khẩu lao động và làm việc để tổ chức Phiên giao dịch việc làm lưu động

Lãnh đạo trung tâm; phòng GTVL; phòng TTTTLĐ

15/8/2019

Trung tâm

Tổ chức Phiên Giao dịch việc làm định kỳ lần 7 năm 2019

Trung tâm

15/8/2019 đến 16/8/2019

Bình Dương, Tp. Hồ Chí Minh

Đi điều tra, đối chiếu xác minh thông tin người lao động có liên quan đến việc giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp

Giám Đốc Trung tâm, Phòng BHTN, Phòng TTTTLĐ

16/8/2019

Hội trường văn phòng Sở

Tập huấn công tác điều tra nhu cầu sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp

Viên chức, người lao động

18/8/2019

Xã Dray Sáp, Krông Ana

Tham gia Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè

Đoàn Thanh niên

22/8/2019

Tx. Buôn Hồ

Tổ chức Chương trình tư vấn, giới thiệu việc làm – xuất khẩu lao động năm 2019

Phòng GTVL; Phòng TTTTLĐ