BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUÝ I NĂM 2019

  • 09/04/2019
  • 891

Trung tâm Dịch vụ việc làm báo cáo kết quả công tác quý I năm 2019, cụ thể như sau:

     I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2019

     1. Công tác tư vấn - giới thiệu việc làm và cung ứng lao động:

     a. Công tác tư vấn - giới thiệu việc làm:

     - Tư vấn việc làm, nghề nghiệp và các chế độ chính sách cho 6.343 lượt người (trong đó: Tư vấn việc làm 4.970 lượt người); 

    - Giới thiệu việc làm cho 2.156 lượt người; Số người có việc làm sau khi giới thiệu là 890 người; (chia ra: Có việc làm trong tỉnh là: 822 người, có việc làm ngoài tỉnh là: 57 người, có việc làm ở nước ngoài là: 11 người);

     - Cung ứng lao động cho các đơn vị trong và ngoài tỉnh: 31 người.

     - Tư vấn xuất khẩu lao động cho 94 lượt lao động, giới thiệu 51 lao động đi phỏng vấn; 11 lao động xuất cảnh.

     b. Tổ chức Phiên giao dịch việc làm tại Trung tâm:

     Trung tâm đã tổ chức 02 Phiên giao dịch việc làm tại Trung tâm (01 Phiên vào ngày 28/02/2019 và 01 Phiên vào ngày 15/03/2019) với kết quả cụ thể như sau:

     - Có 35 đơn vị, doanh nghiệp tham gia Phiên giao dịch việc làm với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh là: 1.627 người;

     - Số lao động đến tham gia tại Phiên giao dịch việc làm là: 1.498 lượt người;

     - Số lao động được tuyển dụng trực tiếp tại Phiên giao dịch việc làm và hẹn phỏng vấn là: 612 người (trong đó: Lao động được tuyển dụng trực tiếp là: 296 người);

     - Số lượt tra cứu, tìm kiếm, đăng ký thông tin… trên website của Trung tâm tại trong ngày tổ chức Phiên giao dịch việc làm là 13.029 lượt.

     c. Công tác tổ chức Phiên giao dịch việc làm lưu động:

     Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk đã phối hợp với phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã tổ chức 02 Phiên giao dịch việc làm lưu động tại xã Ea Drông, thị xã Buôn Hồ ngày 12/03/2019 và xã Ea M’droh, huyện Cư M’gar ngày 20/03/2019, với kết quả như sau:

     + Có 08 đơn vị, doanh nghiệp tham gia Phiên giao dịch việc làm với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh là: 1.026 người;

     + Số lao động đến tham gia tìm việc làm, học nghề tại Phiên giao dịch là: 404 người;

     + Số lao động được tuyển dụng trực tiếp tại Phiên giao dịch việc làm và hẹn phỏng vấn sau phiên là: 194 người, (trong đó số người được tuyển dụng trực tiếp là: 75 người).

     d. Công tác khác:

     - Ngày 09/01/2019 và ngày 10/01/2019, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk phối hợp với Tỉnh đoàn Đắk Lắk và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức chương trình tư vấn học nghề và giới thiệu việc làm cho bộ đội xuất ngũ năm 2019 tại 04 địa điểm: huyện Buôn Đôn, huyện Ea Súp, xã Hòa Xuân – Tp Buôn Ma Thuột và xã Ea Kiết – huyện Cư Mgar với sự tham gia của 430 người.

     - Ngày 01/3/2019, Trung tâm tham gia tư vấn, giới thiệu việc làm cho lực lượng thanh niên trên địa bàn huyện Buôn Đôn  tại “Lễ ra quân tháng thanh niên năm 2019”. Số lượng đoàn viên thanh niên và người lao động tham gia là 270 người.

     - Tham gia 02 Hội nghị tư vấn, giới thiệc việc làm trong nước và xuất khẩu lao động tại xã Ea Kmút (ngày 13/3/2019 ) và thị trấn Ea Knốp (ngày 13-14/03/2019), huyện Ea Kar. Số lao động tham gia là 400 người.

     - Phối hợp với Đoàn khối các cơ quan tỉnh tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho đoàn viên thanh niên là sinh viên năm cuối thuộc các trường trung cấp, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh tại Trung tâm ngày 15/03/2019. Số lượng tham gia là 200 người.

     2. Công tác Thông tin thị trường lao động:

     - Trung tâm đã tiếp nhận thông tin nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị, doanh nghiệp là 599 lượt với tổng nhu cầu tuyển là 17.841 vị trí;

     - Tổ chức thu thập, khai thác thông tin về nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị, doanh nghiệp là 526 lượt;

     - Cung cấp thông tin thị trường lao động cho các đơn vị, doanh nghiệp là 3.601 lượt (trong đó: Gửi công văn cho 320 đơn vị tại các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh).

     3. Công tác thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp

- Số lượng người nộp hồ sơ thất nghiệp:                              1.395 người;

 Trong đó: Số người làm việc ở địa phương khác nộp hồ sơ:                466 người;

- Số lượng người chuyển hưởng BHTN đi địa phương khác:       23 người;

- Số lượng người đã có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp:1.236 người;

- Số người bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp:                   17 người;

             - Số tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp:                       17.437.841.908 đồng;

              - Số lượng người thất nghiệp được tư vấn, giới thiệu việc làm:   1.395 người.

     4. Công tác Dạy nghề:

     - Khai giảng lớp tiếng Hàn khoá 11 vào ngày 20/02/2019 với 69 học viên;

     - Tư vấn học nghề cho lao động thất nghiệp: 1124 lượt người;

     - Số lao động thất nghiệp được hỗ trợ học nghề: 30 người;

     II. Kế hoạch công tác quý II năm 2019

     1. Công tác tư vấn - giới thiệu việc làm và cung ứng lao động:

     a. Công tác tư vấn - giới thiệu việc làm:

     - Tư vấn việc làm và nghề nghiệp và các chế độ chính sách cho 8.200 lượt người (Trong đó: Tư vấn việc làm  7.500 lượt người); 

     - Giới thiệu việc làm 3.700 lượt người; Số người có việc làm sau khi giới thiệu là 1.600 người;

     - Tư vấn xuất khẩu lao động cho 150 lượt lao động, giới thiệu 70 lao động đi phỏng vấn; 20 lao động xuất cảnh.

     b. Tổ chức Phiên giao dịch việc làm:

     - Tổ chức 04 Phiên giao dịch việc làm (03 Phiên định kỳ vào ngày 15 hàng tháng và 01 Phiên  giao dịch việc làm tăng cường);

     - Tổ chức 03 Phiên giao dịch việc làm lưu động.

     * Ngoài ra, Trung tâm còn tiếp tục phối hợp với các địa phương, các trường trên địa bàn Tỉnh tổ chức các Phiên  giao dịch việc làm lưu động; Ngày hội việc làm; Hội nghị, hội thảo về việc làm, xuất khẩu lao động.

     2. Công tác Thông tin thị trường lao động:

     - Tiếp nhận thông tin nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị, doanh nghiệp là 700 lượt;

     - Tổ chức thu thập, khai thác thông tin về nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị, doanh nghiệp là 810 lượt;

     - Cung cấp thông tin thị trường lao động cho các đơn vị, doanh nghiệp là  5.810 lượt.

     3. Công tác thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp

     - Tổ chức, thực hiện tốt công tác tiếp nhận hồ sơ, giải quyết chế độ về bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định.

     4. Công tác Dạy nghề:

     - Đẩy mạnh công tác tư vấn dạy nghề cho lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp;

     - Số lao động thất nghiệp được hỗ trợ học nghề: 55 người;

     - Phối hợp với các cơ sở dạy nghề trên địa bàn Tỉnh tìm kiếm thêm nhiều ngành nghề phù hợp giúp cho người lao động có nhu cầu học nghề có nhiều lựa chọn hơn;

     - Theo dõi, lấy danh sách học viên đang học tại các cơ sở đào tạo nghề;

     - Thực hiện các công việc phát sinh khác.

     Trên đây là báo cáo kết quả công tác quý I năm 2019 và kế hoạch quý II năm 2019 của Trung tâm Dịch vụ việc làm./.

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM