KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THÁNG 4 NĂM 2019

  • 01/04/2019
  • 307

Thời gian

  Địa điểm

Nội dung công việc

 Đơn vị/Người thực hiện

Tháng 4

Phòng lao động, BHXH các huyện, doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh

Phối hợp các phòng chuyên môn phát sách “Chỉ mục các quy định pháp luật về BHTN” và “Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ BHTN”

Phòng BHTN

Tháng 4

Tp. Buôn Ma Thuột

Thu thập thông tin về nhu cầu sử dụng lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp

Phòng TTTTLĐ

03/4/2019

Xã Krông Búk, Krông Pắc

Tổ chức Phiên Giao dịch việc làm lưu động 2019

Phòng GTVL, Phòng TTTTLĐ

8h00

04/4/2019

Phòng họp Trung tâm

Sinh hoạt chi bộ

Đảng viên

Trung tâm

04/4/2019

Trung tâm

Tổ chức sơ tuyển cho lao động có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản

Phòng TTTTLĐ

05/4/2019

Xã Tân Tiến, Krông Pắc

Tổ chức Phiên Giao dịch việc làm lưu động 2019

Phòng GTVL, Phòng TTTTLĐ

07/4/2019

Huyện Krông Năng

Phối hợp tổ chức Ngày hội việc làm

Phòng GTVL, Phòng TTTTLĐ

09/4/2019 đến

12/4/2019

TP. Hà Nội

Trao đổi dự toán 2019 và quyết toán niên độ 2018 nguồn kinh phí chi hoạt động quản lý BHTN

Giám đốc,

Mến, Nga, Ánh

10/4/2019

TT. Ea Pốk, Cư M’gar

Tổ chức Hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm trong nước và xuất khẩu lao động

Lãnh đạo Trung tâm, Phòng TTTTLĐ

14h00

12/4/2019

Phòng họp Trung tâm

Đại hội Chi đoàn

Đoàn viên

15/4/2019

Trung tâm

Tổ chức Phiên Giao dịch việc làm định kỳ lần 3 năm 2019

Trung tâm

16/4/2019

Tx. Buôn Hồ

Kiểm tra Văn phòng Giao dịch

Phó giám đốc (Cường); Phó TP BHTN (Tiến), Dũng, Long

18/4/2019

Huyện Ea H’leo

Thu thập thông tin về nhu cầu sử dụng lao động và kết hợp tuyên truyền xuất khẩu lao động

Phòng TTTTLĐ

19/4/2019

Phòng họp Trung tâm

Tập huấn phần mềm tác nghiệp

Viên chức, người lao động Trung tâm

25/4/2019

Tp. Buôn Ma Thuột

Lấy danh sách học viên hưởng trợ cấp BHTN đang học nghề tại các cơ sở Dạy nghề

Phòng Dạy nghề