KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THÁNG 03 NĂM 2019

  • 01/03/2019
  • 414

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THÁNG 3 NĂM 2019

 

 

Thời gian

  Địa điểm

Nội dung công việc

 Đơn vị/Người thực hiện

Tháng 3

Tp. Buôn Ma Thuột

Thu thập thông tin về nhu cầu sử dụng lao động của các đơn vị, doanh nghiệp

Phòng TTTTLĐ

Tháng 3

Phòng lao động, BHXH các huyện, doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh

Phối hợp các phòng chuyên môn phát sách “Chỉ mục các quy định pháp luật về BHTN” và “Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ BHTN”

Phòng BHTN

01/3/2019

Huyện Buôn Đôn

Tư vấn, giới thiệu việc làm theo chương trình “ Ngày ra quân Tháng Thanh Niên năm 2019”

Tố Nguyên, Tuân

04/3/2019

Huyện Krông Pắk

Làm việc với phòng Lao động- TB &XH Huyện về việc phối hợp tổ chức Phiên Giao dịch việc làm lưu động 2019

Lãnh đạo Trung tâm, Phòng GTVL

 

14h00

06/3/2019

Phòng họp Trung tâm

Sinh hoạt Chi bộ

Đảng viên Trung tâm

11/3/2019 đến

15/3/2019

TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương

Làm việc với Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp về Nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp và đặt hàng đào tạo

Giám đốc Trung tâm, Phó trưởng phòng TTTTLĐ

12/3/2019

Ea Drông, Tx. Buôn Hồ

Tổ chức Phiên Giao dịch việc làm lưu động năm 2019

Phòng GTVL, Phòng TTTTLĐ

13/3/2019

Ea Kmút, Ea Kar

Tổ chức Hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm trong nước và xuất khẩu lao động

Lãnh đạo Trung tâm, Phòng TTTTLĐ

14/3/2019

Ea Knốp, Ea Kar

Tổ chức Hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm trong nước và xuất khẩu lao động

Lãnh đạo Trung tâm, Phòng TTTTLĐ

14h00

14/3/2019

 

Phòng họp Trung tâm

Tổ chức sơ tuyển cho lao động có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản

Phòng TTTTLĐ

15/3/2019

Ea Kly, Krông Pắk

Tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách BHTN tại công ty TNHH MTV Cà phê 719

Phòng BHTN

15/3/2019

Trung tâm

Tổ chức Phiên Giao dịch việc làm lần 02 năm 2019

Trung tâm

15h00

18/3/2019

Phòng họp Trung tâm

Sinh hoạt chi đoàn

Đoàn viên

20/3/2019

Ea Mdroh, Cư M’gar

Tổ chức Phiên Giao dịch việc làm lưu động

Phòng GTVL, Phòng TTTTLĐ

23/3/2019

Khu du lịch Troh Bư

Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập Đoàn 26/3

Trung tâm

28/3/2019

Tp. Buôn Ma Thuột

Lấy danh sách học viên hưởng trợ cấp BHTN đang học nghề tại các cơ sở Dạy nghề

Phòng Dạy Nghề