THÔNG BÁO CHIÊU SINH

  • 18/06/2018
  • 419

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

MỞ LỚP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG MỀM: “KỸ NĂNG VIẾT CV & PHỎNG VẤN”

Thời gian: 7h30 ngày 07 tháng 9 năm 2018

Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk (79 Phan Chu Trinh - Tp. BMT)

Đăng ký tham gia trước tại đây

Chi tiết liên hệ:

Phòng Giới thiệu việc làm – Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk

Địa chỉ: 79 Phan Chu Trinh – Tp. BMT

Điện thoại: 02623. 852 950 – 02623. 678 768

Email: phonggtvl@ldtbxh.daklak.gov.vn & gtvldaklak@gmail.com

 

*Lưu ý: Trung tâm hoàn toàn không thu một khoản phí nào cho lớp học <HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ>