Chi phí không chính thức: yếu tố phân biệt năng lực của nhà quản lý

  • 09/04/2018
  • 4776
Nhà quản lý giỏi trong các doanh nghiệp tư nhân dành khoảng 3,4% doanh thu cho các khoản chi không chính thức, trong khi tỷ lệ này đối với các nhà quản lý yếu kém là khoảng 3,9%.