THÔNG BÁO V/V TIẾP TỤC CHẤN CHỈNH HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN, TUYỂN LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC TẠI NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

  • 22/12/2017
  • 1531