TÌNH HÌNH TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG VÀ ỨNG VIÊN TÌM VIỆC TRONG TỈNH TẠI TRUNG TÂM(THÁNG 6/2011)

  • 08/02/2012
  • 3159
Trung tâm Giới thiệu việc làm Đăk Lăk tổng hợp nhu cầu tuyển dụng và ứng viên tìm việc làm trong Tỉnh tại trung tâm(tháng 6/2011) như sau:

I./ Hồ sơ ứng viên tìm việc và nhu cầu tuyển dụng trong tháng 6/2011:

1./ Nhu cầu tuyển dụng:

Đến ngày 30/5/2011 có 45 đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình còn có nhu cầu tuyển 149 vị trí, chia ra: 25 đại học, 14 cao đẳng, 22 trung cấp, 35 lao động có tay nghề, bằng nghề và 53 lao động phổ thông (do chưa tuyển được). 

Nhu cầu tuyển dụng phát sinh trong tháng 6: có 51 đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình có nhu cầu tuyển dụng 142 vị trí, chia ra: 21 đại học, 23 cao đẳng, 45 trung cấp, 15 lao động có tay nghề, bằng nghề và 38 lao động phổ thông.

2./ Hồ sơ ứng viên tìm việc:

Hồ sơ tìm việc của ứng viên tồn đến 30/5/2011: là 934 hồ sơ, chia ra 205 đại học, 177 cao đẳng, 410 trung cấp, 85 bằng nghề, 57 lao động phổ thông.

Hồ sơ tìm việc của ứng viên trong tháng 6: là 146 hồ sơ, chia ra 50 đại học, 22 cao đẳng, 49 trung cấp, 12 bằng nghề, 13 lao động phổ thông.

   II./ Kết quả tuyển dụng lao động tháng 6/ 2011:

 1./ Kết quả:
Trình độ
Nhu cầu tuyển dụng còn đến 30/5/2011
Nhu cầu tuyển dụng trong tháng 6/2011
Số lượng
ứng viên
Trung tâm giới thiệu
 
Số lượng ứng viên
được tuyển 
 

Tỷ lệ % được tuyển so với nhu cầu tuyển dụng

Đại học
25
21

63

21

46%
Cao đẳng
14
23

51

13

35%
Trung cấp
22
45

122

40

60%
BN/ tay nghề
35
15

36

15

30%

LĐPT

53
38

51

17

19%
Tổng
149
142
323
106
36%
 

   2./ Đánh giá tình hình tuyển dụng lao động tháng 6/ 2011:

   a./ Về phía nhà tuyển dụng:

 Trong tháng 6 nhu cầu tuyển dụng của đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình tương đương với tháng 5 về số lượng đơn vị tuyển dụng và tổng số lao động cần tuyển. Tuy nhiên kết quả  ứng viên giới thiệu đạt yêu cầu tăng hơn 4% so với tháng 5, với tổng tỷ lệ đạt 36% so với 32% trong tháng 5.

- Các ngành nghề có số lượng tuyển dụng lớn trong tháng 6 là: Kế toán: 31 vị trí; Công nhân sản xuất, Lao động phổ thông: 35 vị trí; Bán hàng: 25 vị trí; xây dựng 10 vị trí…các ngành nghề như kế toán, xây dựng dân dụng và công nghiệp … yêu cầu nhà tuyển dụng phải tốt nghiệp đại học trở lên.

- Nữ giới chiếm tuyệt đối và phần lớn trong các ngành nghề: Sư phạm mầm non,Văn thư lưu trữ, Hành chính văn phòng, Lễ tân, Điều dưỡng, Nấu ăn, Tạp vụ (100%); Kế toán (84%).

- Nam giới chiếm tuyệt đối và phần lớn trong các Ngành nghề: Xây dựng, Cơ khí, Điện tử, Điện dân dụng & công nghiệp, Lái xe, Bốc xếp (100%); Công nghệ thông tin (85%); Kinh doanh tiếp thị (80%).

** Tuy tỷ lệ ứng viên được nhận việc tăng hơn so với tháng 5, chất lượng hồ sơ gửi tới các đơn vị, doanh nghiệp để tham gia phỏng vấn tốt hơn nhưng nhìn chung ở một số ngành nghề như xây dựng, luật, cơ khí … số lượng người lao động ít, thiếu kinh nghiệm và kỹ năng vẫn chưa đáp ứng được với nhu cầu tuyển của Nhà tuyển dụng .

   b./ Hồ sơ ứng viên (người tìm việc):

 - Trong tháng 6, Trung tâm tiếp nhận 146 hồ sơ ứng viên, cụ thể ở trình độ: Đại học (50 hồ sơ), Cao đẳng (22 hồ sơ); Trung cấp (49 hồ sơ); Bằng nghề (12 hồ sơ); LĐPT (13 hồ sơ).

- Hồ sơ ứng viên tìm việc tại Trung tâm trong tháng 6 chủ yếu ở các  ngành như: Kế toán, Tài chính ngân hàng, Quản lý tài nguyên rừng và môi trường, Điện Công nghiệp và Dân dụng, Lái xe, quản trị kinh doanh, Lao động phổ thông, một số ngành nghề hồ sơ chủ yếu trình độ là trung cấp như kế toán, xây dựng dân dụng và công nghiệp …

** Số lượng hồ sơ nộp vào Trung tâm có sự chênh lệch lớn trong một số ngành nghề, một số tiêu chuẩn của ứng viên chưa đạt so với yêu cầu của nhà tuyển dụng dẫn đến hồ sơ của ứng viên được Trung tâm giới thiệu nhiều nhưng số lượng tuyển chọn thự tế chưa cao; Lao động có trình độ đại học ngành xây dựng dân dụng, điện công nghiệp … các đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng hiện tại rất nhiều với thu nhập hấp dẫn thì không có hồ sơ đáp ứng.

   c./ Nhận xét chung:

Nguồn cung nhân lực tháng 6/2011 đã cải thiện về chất lượng hồ sơ giới thiệu tới các đơn vị, doanh nghiệp tuyển dụng (tỷ lệ ứng viên đạt trên hồ sơ giới thiệu khoảng 30%); Một số ngành nghề tỷ lệ đạt còn rất thấp chỉ chiếm từ 10-15% .

   III./ Nhận định xu hướng cung cầu lao động tháng 7 năm 2011:

1./ Cung lao động:

Tháng 7 là tháng vẫn còn trong kỳ nghỉ hè của học sinh, sinh viên nên nguồn cung lao động lớn cho những việc làm thời vụ, ngắn hạn, việc làm bán thời gian...vẫn rất sôi động.

Một số thị trường lao động ở nước ngoài như Nhật Bản, Đài loan, Malyasia..., các thị trường này họ đánh giá cao lao động Việt Nam và có những chính sách mới thuận lợi hơn trong việc tiếp nhận lao động Việt Nam. Do vậy kỳ vọng số lượng người lao động đăng ký đi làm việc ngoài nước gia tăng.

2./ Cầu lao động:

Trong tháng 6, Trung tâm đã có nhiều hoạt động như: gửi công văn đến các đơn vị/ doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh; kết hợp cùng Tỉnh Đoàn tổ chức “Ngày việc làm” thời gian và địa điểm cụ thể là: Huyện CưMgar : Ngày 06/7/2011 tại UBND xã EaKPam; Huyện EaHLeo: Ngày 07/7/2011 tại UBND xã EaRal; Huyện Lăk: Ngày 20/7/2011 tại UBND xã ĐăkLiêng; Huyện MaDRăc: Ngày 21/7/2011 tại UBND xã EaMLay; Huyện EaSup: Ngày 03/8/2011 tại UBND xã IaLốp. Trung tâm tiếp tục cử cán bộ, nhân viên tới đơn vị/doanh nghiệp thu thập nhu cầu tuyển dụng…trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk.

Tất cả những hoạt động đó nhằm cung cấp thông tin tốt hơn, rõ hơn tới các đơn vị, doanh nghiệp trong Tỉnh về tình hình hồ sơ ứng viên các ngành, nghề hiện có tại Trung tâm cũng như những hoạt động của Trung tâm hỗ trợ các đơn vị/doanh nghiệp trong việc tìm kiếm lao động, đánh giá và dự báo nhu cầu nhân lực hiện tại và tương lai.

        IV./ Kế họach tháng 7:

- Tiếp tục tổ chức thu thập thông tin về thị trường lao động.

- Thăm dò, khảo sát nhu cầu tuyển dụng của đơn vị, doanh nghiệp trong Tỉnh.

-Tổ chức thông tin, tuyên truyền về: việc làm, định hướng việc làm, tình hình thị trường lao động… đến các đối tượng thanh niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn Tỉnh ./.

 
 PHÒNG THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG