GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM ĐẮK LẮK

  • 29/11/2016
  • 9962

     I/ Giới thiệu chung về Trung tâm:

     Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk được thành lập theo Quyết định số 541/QĐ-UB ngày 18/11/1991 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk với tên gọi ban đầu là Trung tâm Dạy nghề và Giới thiệu việc làm Đắk Lắk. Qua hơn 20 năm hình thành và hoạt động với nhiều giai đoạn phát triển khác nhau, Trung tâm đã có bốn lần đổi tên với các tên gọi khác nhau như: Trung tâm Xúc tiến việc làm (năm 1993); Trung tâm Dịch vụ việc làm (năm 1997); Trung tâm Giới thiệu việc làm (năm 2005); ngày 10/9/2014 Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 2067/QĐ-UBND đổi tên Trung tâm Giới thiệu việc làm Đắk Lắk thành Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk.

     Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk là tổ chức thuộc lĩnh vực hoạt động xã hội, có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản giao dịch tại Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước; Trung tâm chịu sự quản lý Nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đắk Lắk.

     - Trụ sở làm việc chính của Trung tâm:

     Địa chỉ: 09 đường 10/3, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk;
     Điện thoại: 02623.929.299.
     - Văn phòng giao dịch việc làm tại thị xã Buôn Hồ:
     Địa chỉ:115 Trần Hưng Đạo, P. An Lạc, TX Buôn Hồ;
     Điện thoại: 02623.574.990.
     - Văn phòng giao dịch việc làm tại huyện Ea Kar:
     Địa chỉ: 03 Mai Hắc Đế, TT Ea Kar, huyện Ea Kar;
     Điện thoại: 02623.627.580.

     II./ Trách nhiệm và quyền hạn của Trung tâm

     1. Trách nhiệm của Trung tâm :

     1.1. Thực hiện đúng quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm.

     1.2. Xây dựng quy chế hoạt động của Trung tâm theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

     1.3. Hằng năm xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

     1.4. Thực hiện quyền lợi của công chức, viên chc và người lao động làm việc ở Trung tâm theo quy định của pháp luật.

     1.5. Thực hiện đầy đủ hợp đồng đã giao kết, các cam kết với người lao động, người sử dụng lao động, người học nghề, người được tư vấn,giới thiệu việc làm.

     1.6. Theo dõi tình trạng việc làm của người lao động do Trung tâm giới thiệu hoặc cung ứng trong thời gian người lao động thực hiện hợp đồng lao động mùa vụ, hợp đồng lao động theo một công việc nhất định có thời hn dưới 12 tháng. Đối với hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên thì theo dõi trong thời gian 12 tháng.

     1.7. Cung cấp thông tin thị trường lao động theo yêu cầu của các cơ quan, tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật.

     1.8. Phân tích, dự báo thị trường lao động phục vụ xây dựng kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

     1.9. Định kỳ 06 tháng và hằng năm, Trung tâm có trách nhiệm báo cáSở Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình hoạt động dịch vụ việc làm của Trung tâm theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

     2. Về quyền hạn:

     2.1. Ký kết hợp đồng để thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 5 Nghị định 196/2013/NĐ-CP ngày ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm Dịch vụ việc làm.

     2.2. Khai thác thông tin về lao động, việc làm và dạy nghề.

     2.3. Phát hành ấn phẩm và đăng tải bản tin về thông tin thị trường lao động theo quy định của pháp luật.

     2.4. Yêu cầu người sử dụng lao động cung cấp thông tin về tình trạng việc làm của người lao động do Trung tâm giới thiệu hoặc cung ứng lao động.

     2.5. Thu phí theo quy định của pháp luật về phí.

     2.6. Tự chủ về tài chính theo quy định của pháp luật.

     2.7. Tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật.