TỔ CHỨC 15 PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM LƯU ĐỘNG TẠI HUYỆN M’ĐRẮK, KRÔNG ANA

  • 24/05/2024
  • 551

Từ ngày 14/5/2024 đến ngày 22/5/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk đã phối hợp chính quyền địa phương tổ chức 15 Phiên giao dịch việc làm lưu động tại các xã, thị trấn trên địa bàn các huyện M’đrắk và huyện Krông Ana, trong đó 13 phiên tại huyện M’đrắk.

Tham gia các phiên giao dịch có Trung tâm Dịch vụ việc làm, Phòng Lao động – TB&XH, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX. Bình quân mỗi phiên có 04 đơn vị, doanh nghiệp tham gia tuyển dụng, tuyển sinh.

 

Description: C:\Users\GTVL-Thach\Desktop\da3811f50f91afcff68075.jpg

Doanh nghiệp phổ biến thông tin tuyển dụng tại Phiên giao dịch việc làm xã Cư M’ta, huyện M’đrắk

Thông qua các phiên giao dịch đã có hơn 700 người dân đến tìm hiểu về thông tin thị trường lao động, học nghề, xuất khẩu lao động. Ngoài ra, Trung tâm đã phổ biến thông tin về thị trường lao động, tuyên truyền, hướng dẫn các chính sách hỗ trợ vay vốn đi làm việc ở nước ngoài; chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 đến cán bộ làm công tác lao động, xã hội; trưởng các thôn buôn, đoàn thể tại các xã tổ chức phiên… giúp cho họ nắm bắt kịp thời các thông tin để tuyên truyền, phổ biến đến người dân được biết.

Description: A group of people sitting in chairs in a classroomDescription automatically generated

Trung tâm tư vấn việc làm cho lao động tại xã Krông Á, huyện M’đrắk

Trong thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ việc làm sẽ tiếp tục tổ chức các Phiên giao dịch việc làm, Ngày hội việc làm để phổ biến, cung cấp thông tin thị trường lao động và nâng cao hiệu quả của công tác chắp nối cung – cầu lao động.

                                                TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM