TỔ CHỨC 02 PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM LƯU ĐỘNG TẠI HUYỆN KRÔNG ANA

  • 24/04/2024
  • 264

Trong 02 ngày 22 và 23/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện Krông Ana tổ chức 02 Phiên giao dịch việc làm lưu động tại xã Ea Bông và xã Dray Sáp.

Tham gia các Phiên giao dịch việc làm có Trung tâm Dịch vụ việc làm, Ngân hàng CSXH chi nhánh huyện Krông Ana, Trung tâm GDNN - GDTX huyện và 02 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng trực tiếp với nhu cầu tuyển dụng hơn 1.000 lao động làm việc trong nước và đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Tại Phiên giao dịch việc làm, Trung tâm Dịch vụ việc làm phổ biến các thông tin đang có nhu cầu tuyển dụng trong tỉnh, ngoài tỉnh và ngoài nước; Ngân hàng chính sách phổ biến, hướng dẫn các chính sách cho vay vốn đi XKLĐ, giải quyết việc làm và khởi nghiệp...; các đơn vị, doanh nghiệp tham gia phổ biến thông tin tuyển dụng, tuyển sinh của đơn vị mình ...

Description: Z:\PHIEN\PHIEN 2024\PHIEN LUU DONG\HINH ANH PHIEN\23. PHIEN KRONG ANA 22-23.4\EA BONG\6c7814a8-b5d9-44e9-95ca-f51f79996f90.jpg  

Hình ảnh Phiên giao dịch việc làm tại xã Ea Bông

Kết quả 02 phiên đã có gần 100 người lao động đến tham gia tìm hiểu thông tin và tìm kiếm việc làm, có hơn 10 người được các đơn vị phỏng vấn tại phiên, số lao động có nhu cầu tìm việc làm nhưng chưa được tuyển dụng hoặc chưa có vị trí tuyển dụng phù hợp, Trung tâm sẽ tiếp tục tư vấn và giới thiệu việc làm khi doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng.

Description: \\hdd-ttdvvl\Phong GTVL\PHIEN\PHIEN 2024\PHIEN LUU DONG\HINH ANH PHIEN\23. PHIEN KRONG ANA 22-23.4\EA BONG\a7e8627f-95d6-4b22-9011-766e6b701ca2.jpg  

Tư vấn việc làm cho lao động tại Phiên

Trong thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ việc làm sẽ tiếp tục phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện Krông Ana tổ chức 03 Phiên giao dịch việc làm tại huyện và phối hợp với các địa phương khác trong tỉnh tổ chức các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm để nâng cao hiệu quả của công tác chắp nối cung – cầu lao động.

                                                TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM