ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU LAO ĐỘNG TRONG NĂM 2023

  • 09/01/2024
  • 530

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm việc làm tại Trung tâm trong năm 2023 như sau:

I. Tình hình cung - cầu lao động trong năm 2023:

1. Về nhu cầu tuyển dụng trong tháng năm 2023:

- Trong năm 2023, có  2.464 lượt đơn vị, doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng tại Trung tâm, với nhu cầu tuyển là  23.921 lượt người. So với năm trước, số doanh nghiệp cần tuyển giảm 24 lượt (-1,0%); số lao động cần tuyển giảm 27.021 lượt (-53,0%). Cụ thể theo biểu đồ sau:

2. Về nhu cầu tìm kiếm việc làm trong năm 2023:

- Trong năm 2023, số lượng hồ sơ tìm việc của người lao động nộp tại Trung tâm là  3.061 hồ sơ. So với năm trước, nhu cầu tìm kiếm việc làm của người lao động giảm 1.345 hồ sơ (-30,5%). Cụ thể theo biểu đồ sau:

* Nhìn chung, nhu cầu tuyển dụng lao động và tìm kiếm việc làm cùng suy giảm, trong đó, nhu cầu tuyển dụng lao động giảm nhanh hơn, dẫn đến chênh lệch cung – cầu lao động thu hẹp một cách rõ rệt so với năm trước. Cụ thể theo biểu đồ sau:

II. Kết quả chắp nối cung - cầu lao động trong năm 2023:

- Trong năm 2023, chênh lệch cung – cầu lao động thu hẹp một cách rõ rệt so với năm trước đã giảm áp lực cho công tác chắp nối cung – cầu lao động. Công  tác tư vấn, giới thiệu việc làm, tư vấn học nghề và xuất khẩu lao động được triển khai thực hiện sâu rộng, kịp thời và có hiệu quả. Trung tâm đã tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp tổ chức các phiên giao dịch việc làm, hội nghị việc làm và hội chợ việc làm xuống tận xã, phường, thôn buôn, vùng sâu, vùng xa; làm việc với Ngân hàng Chính sách xã hội và UBND các địa phương trên địa bàn tỉnh để triển khai công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng,…. Công tác tuyên truyền được chú trọng với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với tình hình thực tế thông qua các Hội nghị tập huấn, sơ kết, tổng kết của các địa phương, đơn vị, các kênh truyền thông, internet như: facebook, zalo, mã QR, panô, áp phích,…

- Trong năm 2023, Trung tâm đã giới thiệu 8.225 lượt lao động đến phỏng vấn tại các đơn vị, doanh nghiệp. Trong đó:

+ Lao động phổ thông được giới thiệu nhiều nhất, với tỷ lệ 37,1%. Lao động trình độ Trung cấp được giới thiệu thấp nhất, với 7,9%.

+ Lao động trình độ Đại học, Cao đẳng và Bằng nghề/Tay nghề được giới thiệu lần lượt với tỷ lệ là 29,8% 14,5% và 10,7%.

Nhìn chung, Lao động phổ thông tích cực tìm kiếm việc làm mới nên trung tâm đã tập trung giới thiệu việc làm cho nhóm lao động này; lao động trình độ Trung cấp ít thay đổi công việc nên số lượt giới thiệu việc làm thấp. Cụ thể theo biểu đồ sau:

- Trong năm 2023, tỷ lệ lao động có việc làm sau giới thiệu bình quân là 32,2%. Trong đó:

+ Tỷ lệ có việc làm sau giới thiệu của lao động trình độ Đại học và Lao động phổ thông dưới mức bình quân, lần lượt là 30,4% và 31,6%.

+ Tỷ lệ có việc làm sau giới thiệu của lao động trình độ Cao đẳng, Trung cấp và Bằng nghề/Tay nghề vượt mức bình quân, lần lượt là 32,8%, 32,8% và 38,3%.

Nhìn chung, các doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng đang rất cần lao động trực tiếp có thể làm việc ngay nên hiệu suất trúng tuyển ở cấp trình độ Bằng nghề/Tay nghề khá cao. Cụ thể theo biểu đồ sau:

* Các kết quả nêu trên phản ánh những nỗ lực liên tục của Trung tâm trong việc chắp nối cung – cầu lao động và đã đạt được những kết quả tích cực.

III. Nhận định xu hướng cung - cầu lao động trong năm 2024:

- Dự kiến, hoạt động sản xuất – kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực nên cầu lao động sẽ tăng nhẹ. Trong năm 2024 Trung tâm sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động về giao dịch việc làm, thu thập thông tin người tìm việc, dự báo nhu cầu tìm việc làm sẽ có xu hướng tăng mạnh so với năm 2023, dẫn đến chênh lệch cung - cầu lao động sẽ thu nhỏ hơn.

Trong đó, nhu cầu tuyển dụng Lao động phổ thông luôn duy trì ở mức khá cao. Nhu cầu tuyển dụng lao động các cấp trình độ còn lại sẽ không đồng đều - nhu cầu tuyển dụng lao động trình độ Bằng nghề/Tay nghề, Trung cấp và Cao đẳng sẽ cao hơn nhu cầu tuyển dụng lao động trình độ Đại học; phần nhiều tuyển dụng liên quan đến các vị trí công việc như: kỹ sư/kỹ thuật viên xây dựng, kỹ sư/kỹ thuật viên cơ khí, kỹ sư/kỹ thuật viên điện, kỹ sư/kỹ thuật viên điện tử, kỹ sư/kỹ thuật viên công nghệ thông tin, kỹ sư/kỹ thuật viên nông nghiệp, nhân viên marketing/truyền thông, kế toán viên, công nhân sản xuất/lao động giản đơn, nhân viên bán hàng/phục vụ, nhân viên tạp vụ/giúp việc gia đình, nhân viên bảo vệ, nhân viên lái xe, nhân viên tư vấn tài chính/bất động sản, nhân viên kinh doanh/thị trường,…

- Nhu cầu tìm kiếm việc làm chủ yếu tập trung vào lao động phổ thông và lao động có trình độ Đại học; các công việc có nhu cầu tìm việc làm cao là tạp vụ, giúp việc gia đình, công nhân, kế toán, bán hàng, văn phòng,…

Lao động có bằng Đại học sẽ gặp khó khăn nhiều hơn trong quá trình tìm việc do còn khoảng cách khá lớn giữa chất lượng nguồn nhân lực và yêu cầu của doanh nghiệp. Lao động phổ thông, Lao động có trình độ Bằng nghề/Tay nghề, Trung cấp và Cao đẳng sẽ dễ tìm kiếm việc làm hơn, tuy nhiên, cơ hội việc làm luôn cao hơn cho những lao động có sẵn kinh nghiệm, kỹ năng hoặc có tác phong, thái độ tốt.           

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM ĐẮK LẮK