ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU LAO ĐỘNG TRONG THÁNG 11 NĂM 2023

  • 07/12/2023
  • 693

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm việc làm tại Trung tâm trong tháng 11 năm 2023 như sau:

I. Tình hình cung - cầu lao động trong tháng 11 năm 2023:

1. Về nhu cầu tuyển dụng trong tháng 11 năm 2023:

- Trong tháng 11 năm 2023, có 179 lượt đơn vị, doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng tại Trung tâm, với nhu cầu tuyển là 1.216 lượt người. So với tháng trước, số doanh nghiệp cần tuyển tăng 50 lượt (+38,8%); số lao động cần tuyển tăng 783 lượt (+180,8%). Cụ thể theo biểu đồ sau:

2. Về nhu cầu tìm kiếm việc làm trong tháng 11 năm 2023:

- Trong tháng 11 năm 2023, số lượng hồ sơ tìm việc của người lao động nộp tại Trung tâm là 132 hồ sơ. So với tháng trước, nhu cầu tìm kiếm việc làm của người lao động giảm 76 hồ sơ (-36,5%). Cụ thể theo biểu đồ sau:

* Nhìn chung, nhu cầu tuyển dụng lao động tăng đột biến, trong khi đó nhu cầu tìm kiếm việc làm suy giảm mạnh, dẫn đến chênh lệch cung – cầu lao động mở rộng ở mức cao. Cụ thể theo biểu đồ sau:

II. Kết quả chắp nối cung - cầu lao động trong tháng 11 năm 2023:

- Trong tháng 11 năm 2023, chênh lệch cung – cầu lao động mở rộng ở mức cao đã tăng áp lực cho công tác chắp nối cung – cầu lao động. Trước tình hình đó, trung tâm đã tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ, điển hình như: chủ động sử dụng các công cụ trực tuyến như website, mạng xã hội, tờ rơi, phương tiện quảng cáo chứa mã QR,… để cung cấp thông tin tuyển dụng lao động nói riêng và thông tin thị trường lao động nói chung; tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp tổ chức các phiên giao dịch việc làm, hội nghị việc làm và hội chợ việc làm; tích cực tư vấn, giới thiệu việc làm và học nghề cho người lao động đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp; phối hợp với Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức Buổi tư vấn, định hướng và giới thiệu việc làm cho đoàn viên là chiến sĩ phục vụ có thời hạn trước khi xuất ngũ trong Công an tỉnh Đắk Lắk năm 2023;…

- Trong tháng 11 năm 2023, Trung tâm đã giới thiệu 608 lượt lao động đến phỏng vấn tại các đơn vị, doanh nghiệp. Trong đó:

+ Lao động trình độ Đại học được giới thiệu nhiều nhất, với tỷ lệ 35,2%. Lao động trình độ Bằng nghề/Tay nghề được giới thiệu thấp nhất, với 9,2%.

+ Lao động phổ thông, Lao động trình độ Cao đẳng và Trung cấp được giới thiệu lần lượt với tỷ lệ là 28,8% và 16,0%, 10,9%.

Nhìn chung, Lao động trình độ Đại học tích cực tìm kiếm việc làm mới nên trung tâm đã tập trung giới thiệu việc làm cho nhóm lao động này; lao động trình độ Bằng nghề/Tay nghề và Trung cấp ít thay đổi công việc nên số lượt giới thiệu việc làm thấp. Cụ thể theo biểu đồ sau:

- Trong tháng 11 năm 2023, tỷ lệ lao động có việc làm sau giới thiệu bình quân là 21,4%. Trong đó:

+ Tỷ lệ có việc làm sau giới thiệu của lao động trình độ Đại học, Cao đẳng, Trung cấp và Lao động phổ thông dưới mức bình quân, lần lượt là 20,1%, 20,6%, 19,7% và 17,7%.

+ Tỷ lệ có việc làm sau giới thiệu của lao động trình độ Bằng nghề/Tay nghề vượt mức bình quân, ở mức 41,1%.

Nhìn chung, các doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng đang rất cần lao động trực tiếp có thể làm việc ngay nên hiệu suất trúng tuyển ở cấp trình độ Bằng nghề/Tay nghề khá cao. Cụ thể theo biểu đồ sau:

* Các kết quả nêu trên phản ánh những nỗ lực liên tục của Trung tâm trong việc chắp nối cung – cầu lao động và đã đạt được những kết quả tích cực.

III. Nhận định xu hướng cung - cầu lao động trong tháng 12 năm 2023:

- Dự kiến, hoạt động sản xuất – kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong tháng 12 năm 2023 vẫn duy trì được đà phát triển nên cầu lao động sẽ duy trì ổn định. Trong khi đó nhu cầu tìm việc làm sẽ có xu hướng giảm do đây là thời gian cao điểm thu hoạch cà phê tại Đắk Lắk, dẫn đến chênh lệch cung - cầu lao động vẫn mở rộng ở mức cao.

Trong đó, nhu cầu tuyển dụng Lao động phổ thông luôn duy trì ở mức khá cao. Nhu cầu tuyển dụng lao động các cấp trình độ còn lại sẽ không đồng đều - nhu cầu tuyển dụng lao động trình độ Bằng nghề/Tay nghề, Trung cấp và Cao đẳng sẽ cao hơn nhu cầu tuyển dụng lao động trình độ Đại học; phần nhiều tuyển dụng liên quan đến các vị trí công việc như công nhân sản xuất/lao động giản đơn, nhân viên bán hàng/phục vụ, nhân viên tư vấn tài chính/bất động sản, nhân viên kế toán, nhân viên tạp vụ/giúp việc gia đình, kỹ sư/kỹ thuật viên điện, nhân viên kinh doanh/thị trường, kỹ sư/kỹ thuật viên xây dựng, nhân viên marketing/truyền thông, nhân viên bảo vệ, kỹ sư/kỹ thuật viên nông nghiệp, kỹ sư/kỹ thuật viên cơ khí,…

- Nhu cầu tìm kiếm việc làm giai đoạn cuối năm chủ yếu tập trung vào lao động phổ thông và lao động có trình độ Đại học; các công việc có nhu cầu tìm việc làm cao là tạp vụ, giúp việc gia đình, kế toán, văn phòng,…

Lao động có bằng Đại học sẽ gặp khó khăn nhiều hơn trong quá trình tìm việc do còn khoảng cách khá lớn giữa chất lượng nguồn nhân lực và yêu cầu của doanh nghiệp. Lao động phổ thông, Lao động có trình độ Bằng nghề/Tay nghề, Trung cấp và Cao đẳng sẽ dễ tìm kiếm việc làm hơn, tuy nhiên, cơ hội việc làm luôn cao hơn cho những lao động có sẵn kinh nghiệm, kỹ năng hoặc có tác phong, thái độ tốt.           

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM ĐẮK LẮK