TỔ CHỨC 05 PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM LƯU ĐỘNG TẠI HUYỆN M’ĐRẮK

  • 04/12/2023
  • 736

Từ ngày 28-30/11/2023, Trung tâm Dịch vụ việc làm đã phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và xã hội huyện M’đrắk tổ chức 05 Phiên giao dịch việc làm tại 5 Cụm xã, thị trấn trên địa bàn huyện, đây là lần thứ 2 trong năm 2023 trung tâm phối hợp và tổ chức hoạt động giao dịch việc làm.

Các Phiên giao dịch việc làm được tổ chức tại các cụm: Cụm 1 tại Nhà văn hóa cộng đồng xã Ea Riêng (gồm xã Ea H’mlay, xã Ea M’doal và xã Ea Riêng); Cụm 2 tại Hội trường UBND xã Cư M’ta (gồm Xã Cư M’ta, xã Cư Króa); Cụm 3 tại Hội trường UBND xã Ea Trang (gồm Xã Ea Trang, xã Cư San); Cụm 4 tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện M’đrắk (gồm Thị trấn M’đrắk, xã Krông Jing, xã Krông Á, xã Ea Lai) và Cụm 5 gồm: Xã Ea Pil, xã Cư Prao, tổ chức tại Hội trường UBND xã Ea Pil.

Tham gia các Phiên giao dịch việc làm có 02 đơn vị, doanh nghiệp tham gia tuyển dụng trực tiếp và nhiều đơn vị đăng ký tuyển dụng thông qua Trung tâm, với nhu cầu tuyển dụng hơn 1.000 lao động làm việc trong nước và đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Tại các Phiên giao dịch việc làm, Trung tâm Dịch vụ việc làm, các doanh nghiệp đã cung cấp thông tin nhu cầu tuyển dụng, tư vấn, hướng dẫn và phổ biến nhu cầu tuyển dụng trong tỉnh, ngoài tỉnh và đi xuất khẩu lao động,…. Từ đó, người lao động nắm được kênh chính thống để tìm kiếm việc làm. Ngoài ra, Trung tâm còn phổ biến những chính sách vay vốn cho người lao động khi đi làm việc ở nước ngoài và các chế độ hỗ trợ cho người lao động thuộc huyện nghèo khi đi xuất khẩu lao động theo chương trình mục tiêu Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Description: C:\Users\GTVL-Thach\Desktop\on1.jpg  

Hình ảnh Phiên giao dịch việc làm tại xã Cư M’ta

Kết quả tại Phiên giao dịch việc làm đã thu hút được hơn 250 người lao động và cán bộ thôn, buôn đến tham gia tìm hiểu thông tin và tìm kiếm việc làm, nắm bắt chính sách về việc làm; có 11 người lao động được doanh nghiệp được tuyển dụng và hẹn phỏng vấn sau Phiên; số lao động có nhu cầu tìm việc làm nhưng chưa được tuyển dụng tại Phiên, Trung tâm sẽ tiếp tục tư vấn và giới thiệu việc làm khi có vị trí tuyển dụng phù hợp.

Description: C:\Users\GTVL-Thach\Desktop\b152cb21-a3ab-45a1-99fe-a573261c030b.jpg  

Tư vấn việc làm cho lao động tại Phiên

Trong thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ việc làm sẽ tiếp tục tổ chức các Phiên giao dịch việc làm để nâng cao hiệu quả của công tác chắp nối cung – cầu lao động.

                                                TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM