13 PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM ĐÃ ĐƯỢC TỔ CHỨC TẠI HUYỆN M’ĐRẮK

  • 05/09/2023
  • 1402

Từ ngày 17-30/8/2023, Trung tâm Dịch vụ việc làm đã phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và xã hội và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên huyện M’đrắk tổ chức 13 Phiên giao dịch việc làm và 01 buổi tư vấn việc làm trên địa bàn huyện M’đrắk.

Tham gia các Phiên giao dịch việc làm có 30 lượt đơn vị, doanh nghiệp, với nhu cầu tuyển dụng hơn 4.000 lao động làm việc trong nước và xuất khẩu lao động.

Tại các phiên giao dịch việc làm, Trung tâm Dịch vụ việc làm, các doanh nghiệp đã cung cấp thông tin nhu cầu tuyển dụng hiện nay, tư vấn, hướng dẫn và phổ biến các ngành nghề đang có nhu cầu tuyển dụng trong tỉnh, ngoài tỉnh và xuất khẩu lao động,…. Từ đó, người lao động nắm được kênh chính thống để tìm kiếm việc làm. Đồng thời Trung tâm phổ biến những chính sách vay vốn cho người lao động khi đi làm việc ở nước ngoài và các chế độ hỗ trợ cho người lao động thuộc huyện nghèo khi đi xuất khẩu lao động.

Description: C:\Users\GTVL-Thach\Desktop\5c6fd33ccad6188841c7101.jpg

Người lao động tham gia Phiên giao dịch việc làm tại xã Krông Jing

Kết quả tại Phiên giao dịch việc làm và chương trình tư vấn trên địa bàn huyện M’đrăk đã thu hút được hơn 600 người lao động đến tham gia tìm hiểu thông tin và tìm kiếm việc làm; có 276 người đăng ký tìm việc làm và hơn 30 lao động được doanh nghiệp được tuyển dụng và hẹn phỏng vấn sau Phiên; số lao động đã đăng ký thông tin tìm việc làm nhưng chưa được tuyển dụng tại Phiên, Trung tâm tiếp tục tư vấn và giới thiệu việc làm khi có vị trí tuyển dụng phù hợp.

Description: C:\Users\GTVL-Thach\Desktop\bad00846d9fd0ba352ec.jpg

Người lao động tìm hiểu thông tin xuất khẩu lao động tại Phiên giao dịch việc làm tổ chức tại thị trấn M’đrắk

Ngoài ra, cũng trong thời gian từ ngày 17 đến ngày 25/8/2023 Trung tâm đã phối hợp với các Phòng lao động – Thương binh và xã hội huyện tổ chức 04 Phiên giao dịch việc làm tại huyện Ea Súp, 03 Phiên giao dịch việc làm tại huyện Krông Bông, 01 Phiên giao dịch việc làm tại huyện Cư M’gar và 01 Phiên giao dịch việc làm tại huyện Ea H’leo.

Trong thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ việc làm sẽ tiếp tục tổ chức các Phiên giao dịch việc làm để nâng cao hiệu quả của công tác chắp nối cung – cầu lao động.

                                                TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM