TỔ CHỨC PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM LƯU ĐỘNG TẠI HUYỆN CƯ M’GAR

  • 31/07/2023
  • 446

Ngày 28/7/2023, Trung tâm Dịch vụ việc làm đã phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Cư M’gar tổ chức Phiên giao dịch việc làm lưu động tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã Ea Drơng, huyện Cư M’gar.

Đây là Phiên giao dịch việc làm được tổ chức cho người lao động của 03 xã, thị trấn gồm: xã Ea Drơng, Cuôr Đăng và thị trấn Quảng Phú.

Description: \\hdd-ttdvvl\Phong GTVL\PHIEN\PHIÊN 2023\PHIEN LUU DONG\HINH ANH PHIÊN\37. CU MGAR 28.7\246f90c78df75ea907e62.jpg

Người lao động tham gia Phiên giao dịch việc làm

Tham gia tuyển dụng trực tiếp tại Phiên giao dịch việc làm có 03 đơn vị, doanh nghiệp với nhu cầu tuyển dụng hơn 2.000 người gồm Công ty CP Phát triển nhân lực Hoàng Hà, Công ty TNHH KVD Vina và Công ty TNHH Vũ Nguyên Bio. Phiên Giao dịch đã thu hút được hơn 100 người lao động đến tham gia tìm kiếm việc làm và tìm hiểu thông tin về thị trường lao động; kết quả có hơn 60 lao động đăng ký tìm việc làm tại Phiên; có 10 lao động được doanh nghiệp tuyển dụng và hẹn phỏng vấn sau phiên. Số lao động đã đăng ký thông tin tìm việc làm nhưng chưa được tuyển dụng tại Phiên, Trung tâm tiếp tục tư vấn và giới thiệu việc làm cho người lao động khi có vị trí tuyển dụng phù hợp.

Description: \\hdd-ttdvvl\Phong GTVL\PHIEN\PHIÊN 2023\PHIEN LUU DONG\HINH ANH PHIÊN\37. CU MGAR 28.7\ce1ac829d51906475f085.jpg

Người lao động đăng ký tìm việc làm

Trong thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ việc làm sẽ tiếp tục tổ chức các Phiên giao dịch việc làm để đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm nhằm nâng cao hiệu quả của công tác chắp nối cung – cầu lao động.