KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 7/2023

  • 20/07/2023
  • 1245

Từ ngày 13/6 đến 12/7/2023, Trung tâm Dịch vụ việc làm đã tư vấn việc làm, nghề nghiệp và các chế độ chính sách cho 3.745 lượt người; giới thiệu việc làm cho 754 lượt người; số người có việc làm sau khi giới thiệu là 347 người.

 

Trong tháng, Trung tâm đã tổ chức 06 Phiên giao dịch việc làm (trong đó phối hợp tổ chức 02 Phiên), 03 Hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm trong nước và xuất khẩu lao động; tham gia 01 Buổi tư vấn việc làm trên địa bàn tỉnh.

Người lao động tham gia Phiên giao dịch việc làm tại huyện Krông Ana.

Công tác thu thập thông tin tuyển dụng tại các đơn vị, doanh nghiệp được chú trọng đẩy mạnh. Đã có 232 đơn vị, doanh nghiệp tuyển dụng tại Trung tâm với nhu cầu tuyển dụng 973 người, thu thập thông tin tại 209 đơn vị và cung cấp thông tin thị trường lao động cho 1.462 lượt đơn vị, doanh nghiệp, người lao động.

Số lượng người nộp hồ sơ đề nghị hưởng Bảo hiểm thất nghiệp: 1.219 người, đã thẩm định hồ sơ và tham mưu cho Sở ban hành 1.341 quyết định hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp quyết định hưởng chế độ theo quy định, với số tiền chi trả gần 20 tỷ đồng; có 36 lao động thất nghiệp được hỗ trợ học nghề. Tất cả người lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng chế độ BHTN tại Trung tâm đều được tư vấn việc làm, tư vấn học nghề theo quy định.

Trong thời gian tới Trung tâm sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác chuyên môn nhằm đạt được các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra./.

Phòng Tổ chức – Kế hoạch - Tài chính, Trung tâm DVVL Đắk Lắk.